Altı Siyasi Partinin Ekonomi Kurmayları Açıkladı: Durum ve Hasar Tespit Komitesi Kurulacak, Yoksuzluklar Tespit Edilecek

Altı siyasi partinin ekonomi kurmaylarının oluşturduğu Kurumsal Islahatlar Kurulu, çalışma sonuçlarını Ankara’daki toplantıda açıkladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidara geldiklerinde Durum ve Hasar Tespit Komitesi oluşturacaklarını duyurarak, “Komitenin araştırmaları sırasında belirlenen usulsüzlükler ve mevzuata ters durumlar yolsuzlukları araştırmak ve soruşturmakla görevlendirilecek Devlet Denetleme Heyeti’nin, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Kurulu’nun ve Sayıştay’ın çalışmalarına kıymetli girdi sağlayacaktır” dedi.

CHP Ekonomi

“UCUBE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NE GEÇİLDİKTEN SONRA KURALSIZ, KEYFİ, SAYDAM OLMAYAN UYGULAMALAR ARTTI”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıda Türkiye’nin bulunduğu ekonomik krize ait kurulun tespitlerini şöyle açıkladı:

“Altı siyasi partinin genel liderinin bize tevdi ettikleri misyon çerçevesinde oluşturduğumuz raporda yer alan kamu maliyesindeki gerçek durumun ve geleceğe yönelik hükümlülüklerin tespiti başlığındaki konuları sunmak üzere karşınızdayım. Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra kuralsız, keyfi, saydam olmayan uygulamalar arttı. Devletin esaslı kurumları tahrip oldu. Liyakat sahibi takımlar tasfiye edildi. Kritik makamlara hükümet sadakati temel alan liyakatsiz atamalar yaptı. Devlet ile parti ortasındaki çizgi silikleşti. Liyakat değil sadakat temel oldu. Kurumsal kapasitede yaşanan yıkım sonucunda ağır bir idare krizi baş gösterdi. Delik deşik olan kamu ihale sistemi, keyfi yandaşa teslim özelleştirmeler, şeffaf olmayan ihalelerle dağıtılan, hesapsız garantiler ile geleceğimizi ipotek altına alan kamu- özel- işbirliği modeli, Türkiye Varlık Fonu üzere paralel bütçe uygulamaları ve Merkez Bankası rezervlerinin kural dışı art kapı formülüyle satılması, denetlenmeyen, açık ve zımnî ağır yükler altına soktu. Mali disiplin bozuldu. Kamunun hesaplarına duyulan itimat süratle aşındı.

“TÜİK’E İNANÇ KALMADI”

Kurumsal kapasitesi ve güvenilirliği en ağır yara alan kurumlardan biri de TÜİK olmuştur. TÜİK datalarının kalitesi, içsel tutarlılığı ve bağımsız hesaplamalarla paralelliği önemli biçimde kötüleşmiştir. Başta enflasyon olmak üzere işsizlik, büyüme, yoksulluk ve gelir dağılımı üzere temel istatistiklere itimat kalmamıştır.

Bu durum, çalışanlarımız, emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızda haklarının yendiği gerekçesiyle infiale neden olmaktadır. Daha da vahimi datalarla oynanması iktisattaki meselelerin gerçek teşhisini ve tedavisini imkansız hale getirmektedir.

“ÜLKENİN RİSK PRİMİ DÜNYANIN EN YÜKSEĞİ”

Kamu maliyesindeki tahribatın tam olarak bilinmemesi ve istatistiklerle oynanması iktisatta önemli bir belirsizliğe neden olmaktadır. Bu ise iktisatta ağır bir itimat buhranına yol açmaktadır. Hakikaten, ülkenin risk primi (CDS) 800 baz puanı aşmıştır. Bu, dünyada bizim de içinde olduğumuz ligde en yüksek risk primidir. Ülkemiz global iktisadın sunduğu fırsatları kaçırmaktadır. İktisadın içsel dayanıklılığı azalmakta, milletimiz hayat pahalılığı altında ezilmekte, süratle fakirleşmektedir. Hükümetin akıl ve bilim dışı uygulamaları sonucu oluşan, faiz, kur, enflasyon kısır döngüsünden çıkmak için yapılan akıl bilim dışı müdahaleler, savrulmayı, meçhullüğü ve güvensizliği daha da artırmaktadır.

“DAHA EVVEL DENENMİŞ BAŞARISIZ UYGULAMALAR ÜLKENİN GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALMAKTA”

1970’li yıllarda ekonomiyi çökerten Dövize Çevrilebilir Mevduatın (DÇM) kopyası olan Kur Muhafazalı Mevduat üzere daha evvel denenmiş, başarısız olmuş, vazgeçilmiş uygulamalar milletin Hazinesine büyüklüğü belgisiz maliyetler yüklemekte, ülkenin geleceğini ipotek altına almaktadır.

“İLK İŞİMİZ CUMHURBAŞKANINA BAĞLI, DURUM VE HASAR TESPİT KOMİTESİ OLUŞTURMAK OLACAKTIR”

Altılı Masa olarak, mevcut Hükümetin iktisatta neden olduğu yıkımın, bugün görünenden çok daha ağır olduğunu biliyoruz. Bu değerlendirmelerden hareketle işe başladığımızda karşımıza çıkacak açık ve kapalı tüm yükümlülük ve risklerin belirlenmesi ve ulusal istatistiklerde yaşanan bilgi kalitesi sıkıntılarının sağlıklı bir biçimde yanlışsız ve eksiksiz olarak süratle tespiti en acil yapılması gereken işlerden biridir. Bu çerçevede iktidara gelir gelmez, birinci işimiz Cumhurbaşkanına bağlı, seçkin, liyakatli ve tecrübeli kontrol çalışanı ve uzmanlardan, bir Durum ve Hasar Tespit Komitesi oluşturmak olacaktır. Komite kurumlardan data ve bilgi temini noktasında tam yetkiyle donatılacaktır.

DDK VE YOLSUZLUKLARI ARAŞTIRMA KURULUNA İŞARET ETTİ

Durum ve Hasar Tespit Komitesi, bilgi kalitesiyle ilgili problemleri, kamu ziyanlarını, riskleri ve açık-gizli tüm yükümlülükleri süratle Cumhurbaşkanı’na raporlayacaktır. Strateji ve Planlama Teşkilatı başta olmak üzere ilgili kurumlar bu gerçek ve sağlıklı datalar ve tespitler çerçevesinde gerekli adımları atacaklardır. Komitenin araştırmaları sırasında belirlenen usulsüzlükler ve mevzuata karşıt durumlar yolsuzlukları araştırmak ve soruşturmakla görevlendirilecek Devlet Denetleme Heyeti’nin, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komitesi’nin ve Sayıştay’ın çalışmalarına kıymetli girdi sağlayacaktır.

“TÜRKİYE, KURALSIZLIK YERİNE KURALIN HAKİM OLACAĞI YENİ BİR DEVRİN ŞAFAĞINDADIR”

Türkiye, kuralsızlık yerine kuralın, keyfilik yerine hesap verebilirliğin hakim olacağı yeni bir periyodun şafağındadır. Bu başlangıç, önümüzdeki devirde keyfiliğe, kuralsızlığa yolsuzluğa sıfır tolerans gösterileceğinin, kamuda israfın önleneceğinin, istatistiklerle kimsenin hakkının yenmeyeceğinin, ülke kaynaklarının, milletimizin refahı için en aktif ve en verimli biçimde kullanılacağının teminatı olacak, ülkemizde itimadı yine sağlamaya büyük katkıda bulunacaktır.”

ANKA / Aktüel
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı biçimiyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuksal muhatabı ANKA kurumudur.