Boy kısalığı önemlidir. Geç kalmanın telafisi olmayabilir…

Uzunluk kısalığı, çocuğun yaş ve cinsiyetine nazaran uzunluğunun kısa olmasıdır. Çocuğun uzunluğunun kısa olması temiz bir durum olmayabilir. Altta yatan ve tüm bedeni etkileyen bir hastalık sonucunda, çocuğun uzunluğu kısa kalmış olabilir. Bu nedenle okulda sınıfın kısa olan çocukları kesinlikle bu açıdan değerlendirilmelidir.

Çocukların uzunlukları, aile genetiğine uygun olarak uzarlar. Anne babası ister uzun olsun ister kısa olsun çocuklar anne babasından aldıkları genetiğe uygun uzayıp uzamadıkları konusunda denetim edilmelidir. Zira genetik yapıdan daha kısa olan çocuklar, tedavi ile uzunluklarının uzaması kelam konusu olabilir.

Öbür taraftan her çocuk, yaşına uygun olarak uzamalıdır. Yaşına uygun olarak uzamayan çocuklar da kesinlikle araştırılmalıdır. Zira sonradan başlayan bir hastalığın birinci bulgusu da uzunluk kısalığı olabilir.

Unutulmaması gereken nokta da uzunluk kısalığı erken araştırılıp teşhis edildiğinde hem erken tedavi bahtı artar hem de erişkin uzunluğunun o kadar uzun olması kelam bahsidir.