Bütünsel diş hekimliği

Genellikle klâsik diş hekimliğinin gayesi dişin ağrısını gidermek, dişi ya da protezi ağızda tutmak, eksik olan çiğneme işlevini yerine getirmek maksadıyla çeşitli dental onarımlar yapmak ve bunların hoş görünmesini sağlamaktır. Günümüzde, bu meslekte teknik ve ustalık daha ön plandadır.

Oysa diş hekimliği yalnızca bu kadar değildir. Diş hekimliği, tıbbın bir modülüdür. Bütünsel bakış açısıyla bakan diş doktorlarının hedefi yalnızca lokal tedaviler yapmak değil, bütün organizmanın kendi gücü ile regülasyonunu yani kendini güzelleştirmesini sağlamaktır.

Diş doktorları dişleri tedavi etmek ve işlev sağlamakta son derece ustadırlar. Ancak bedendeki hangi dinamikler yüzünden diş çürüklerinin, diş eti hastalıklarının ya da çene eklemi hastalıklarının oluştuğunu çok fazla dikkate almamaktadırlar. Onlar daha dental çok ağrıyı kesmekle ilgilenirler.

Aynı şey tıp hekimleri için de geçerlidir. Bir fizik tedavi tabibi boyun ağrısını kesmek için fizik tedavi antrenmanları ya da ısı uygulaması yapar, yani ağrıyı kesmekle uğraşır. Meğer pek çok boyun ağrısı çene eklemindeki bozukluğa bağlı olarak meydana gelir. Ya da omuz ağrısı safra kesesi sıkıntılarından meydana gelebilir.

Beden yalnızca kalp, yalnızca diş, yalnızca kas ya da yalnızca hudut değildir. Hiçbir organ birbirinden yalıtılmış değildir. Her şey birbirinden etkilenir. Biliyorum ki tamamlayıcı tıp uygulamaları yapan pek çok tıp doktoru, hastalığın sebebi olduğunu düşündükleri (bozucu alan) dişlerdeki sorunların düzeltilmesi için hastayı diş tabibine yönlendirdiklerinde diş tabiplerinin, gönderilen hastanın dişlerinde tedavi gerektirecek bir sorun olmadığı istikametindeki dirençleriyle karşılaşmaktadırlar. Hatta bazen hastalar zamanlama ilişkisi kurdukları halde, diş doktorları yapılan diş tedavisinin bu sorunlara neden olmadığını söylemektedirler.

Oysa bütünsel tıp doktorlarının yönlendirdiği hastalar bir bütünsel diş tabibine geldiklerinde, tahminen dişsel hiçbir ağrıları olmayabilir, lakin bedenlerinin diğer bir kısmında ağrı yahut şikayet olabilir. Bütünsel bir diş tabibi, daha evvel yapılmış diş tedavileri ve hastaların bütünsel tıp tabibine yönlenmelerine neden olan ağrılarının ne vakit başladığı ile ilgilenir. Bu bakış açısıyla tedavi edilen hastanın, bazen bir diş çekimi bazen de ağızdaki gerilimli bir gereç değişikliğiyle ağrılarının ve/veya öteki şikayetlerinin geçtiği görülebilir.

Bu, diş hekimliğinde farklı bir bakış açısıdır. Dişler bedenden başka bir modül değildir ve uzayda bulunmazlar. Onlar bedenin değerli bir kesimidir ve beden işlevlerini büyük ölçüde etkilerler. Diş doktorları bedenin bu değerli kesiminde çalışır. Bir dişteki rastgele bir sorun, bedenin uzak diğer bir bölgesini etkileyebilir. Birebir vakitte ağız ve dişler de vücudun

diğer organ ve sistemlerinden etkilenir.

Diş tedavisi yaparken organizmanın bütün işlevlerini düşünmek gerekir. Örneğin, dizdeki kronik bir ağrı ağız ve diş sistemindeki bozucu bir alandan kaynaklanabilirken, diş doktorunun mana veremediği dişteki ağrı da bir piercing yüzünden olabilir. Ya da hakikat yapılmış bir oklüzyon plağı, baş, boyun ve beldeki ağrının yahut kulak çınlamasının sonlanmasını sağlayabilir. Kistli bir dişin çekiminden sonra hastanın omuz ağrısı geçebilir. Hastaya bir köprü yaptıktan sonra hastanın bel ağrısı geçebilir. Ya da eski bir dolguyu farklı cins bir dolguyla yeniledikten sonra hastanın alerjisi geçebilir.

Peki Bu Bir Mucize mi? Hayır, mucize değil!!!Yapılan her gerçek tedavi, hudut sistemindeki bozulmuş olan ikazların düzenlenmesine ve bağ dokusundaki yıkım eserlerinin azalmasına vesile olmakta, bedenin kendini iyileştirmesine fırsat tanımaktadır.

Biz diş doktorlarının, farkında olmadan sebep olduğumuz aksilikler nelerdir? Baş ağrısı, kulak çınlaması, boyun ağrısı, bel

ağrısı, bedende çeşitli ağrılar, allerjiler, gerginlik, gerilim, yorgunluk hissi vb.

Peki bu çift taraflı etkileşim nasıl oluyor? Diş ve diş etlerinde bulunan sonlar, lenfatik akış, kan akışı, bağ dokusu tüm bedeni etkileyen merkezi bir rol oynamaktadır. Öbür taraftan bütün beden sorunlarından de etkilenmektedir.