Testis torsiyonu

Testis torsiyonu testisin dönmesine bağlı testiste olan kan akımındaki azalma ile ortaya çıkan acil klinik tablodur. 25 yaş̧ altındaki …

Posted On

Çocuk ürolojisi terimleri

FİMOZİS: Sünnet derisinin (prepisyum) glanüler sulkusun(penis baş kısmının) gerisine çekilememesi durumuna fimozis denilir. Teşhis fizik …

Posted On

Erkeklerde mesane kanseri

Mesane (idrar torbası) kanseri erkeklerde bayanlardan 2,5 kat daha fazla görülmektedir. Erkeklerde prostat, akciğer, kolorektal kanserlerden …

Posted On

Üriner sistem enfeksiyonları

Üriner sistem enfeksiyonları sık görülen, tekrarlayan, kıymetli derecede morbidite ve mortalite sebebi olabilen enfeksiyonlardır. Yenidoğan …

Posted On