Çocuklarda cinsel istismar

Cinsel istismar, psiko-sosyal gelişimini tamamlamamış olan bir çocuğun
bir erişkin tarafından cinsel doyum için kullanılmasıdır. Cinsel istismar
oral-genital yahut oral temas ile olabileceği üzere, teşhircilik, röntgencilik
formunda de olabilir.
Çocukluk çağı travmaları içinde çocuk istismarı yinelebilirliği, çocuğa
ekseriyetle en yakınları tarafından yapılıyor olması nedeniyle
tanımlanması ve tedavi edilmesi en güç olan travma olarak
nitelendirilmektedir. Çocukluk çağı cinsel istismar birçok vakit kimseye
söylenmediği için birilerince fark edilinceye kadar çocuk tarafından
saklanır ya da bilhassa tanıdık biri tarafından istismara maruz kalan
çocuk olayı bir oyun olarak algılayabilir. Bir öbür ihtimal ise ailesinin
kendine inanmayacağını düşündüğü için sessiz kalmayı tercih edebilir.
Vakitle bunun bir cürüm, kendi işlediği bir günah olduğunu düşünür, suçlu
hisseder ve utanç duyar.
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDIĞININ İPUCUNU
VEREBİLECEK OLAN DAVRANIŞLAR VE FİZİKSEL
BELİRTİLER:

Aşağıdaki hususlar genelde ansızın ve diğer bir açıklama olmaksızın
(hastalık, ailede sorun-boşanma, taşınma, kardeş kıskançlığı mevt vb)
ortaya çıkarsa dikkatli olmak gerekli. Ayrıyeten bunlardan yalnızca biri yeterli
değil birkaçının birden gözlenmesi gerekir:
 Çocuğun normalinin dışında içe kapanıklık yahut huysuzluk
 Geceleri uyku meseleleri, kabuslar
 Tuvalet eğitimli bir çocuğun yatak ıslatması
 Öfke nöbetleri
 Ani dehşet ve çekinme davranışları
 Yemede azaltma yahut çoğaltma
 Argo sözler kullanma
 Oyuncakları ile oynarken yaşının ötesinde bilgide cinsel hareketler ile
oynaması

 Kendine ziyan verme davranışları (vurma, saç yolma, v.b.)
 Meskenden yahut okuldan kaçma
 Genital bölge, anus yahut ağız etrafında ağrı, renk değişimi (çürüme
gibi) yahut kanama
 Tuvalet yaparken ağrı (birden çok defa)

Tüm bunları çocuğunuz da fark ederseniz cinsel istismar ihtimalini göz
önünde bulundurmalısınız.
CİNSEL İSTİSMARA KARŞI ÇOCUĞUNUZU BİLGİLENDİRİN
Bu manada anne-babalara düşen birinci ve en değerli misyon, çocuklarını
cinsellik ile ilgili bilgilendirmeye başladıkları okul öncesi devirde, adı
tam olarak kullanılmasa da “cinsel istismar” konusuna değinmektir.
Çocuğunuzun cinsel manada kendini müdafaasını sağlamak için
bilgilendirici bir konuşmaya “Bedenimiz özeldir, oyun oynamak için
kullanmayız ve diğerlerinin da vücudumuzla oyun oynamasına izin
vermemeliyiz” üzere bir sözle başlayabilirsiniz. Yanı sıra, çocuğunuza
“iyi dokunuş” ve “kötü dokunuş”tan bahsedip, diğerine dokunmanın
yahut diğeri tarafından dokunulmanın bir sevgi işareti olduğunu ve birine
sarılmayı yahut birinin ona sarılmasını, sevmesini istediğinde bunu
söyleyebilmeyi öğretmelisiniz.

Bununla birlikte ona, her dokunuştan hoşlanmayabileceğini; bu yüzden
de karşısındaki kendisine hoşlanmadığı bir formda dokunuyorsa bunu da
tabir edebilmesi, engelleyemediği takdirde de bir büyüğüne söylemesi
gerektiğini öğütlemek çok değerlidir. Ona istemediği halde dokunan
kişi ısrar etse bile katiyetle bunu “sır”olarak saklamaması gerektiğini ve
lakin gerçeği söylerse onu koruyabileceğinizi vurgulamak değer taşır.
Anne-babalar güzel ve makûs dokunuşları anlatırken çocuklarını korkutup
kaygılandırmadan, sakin ve yumuşak bir tabirle açıklama yapmaya özen
göstermeliler. Dikkat edilmesi gereken bir öteki nokta ise anne-babaların
bu biçim konuşmalarda, “kötü dokunuş”lara çok fazla vurgu
yapmamalarıdır.

Çünkü, olumsuz cinsel tecrübelere fazla dikkat çekmek çocuğun
kaygılanıp en yakınlarından gelen sevgi ve şefkat içeren “iyi
dokunuşların da yanlış algılamasına neden olabilir. Bu mevzu,
çocuğunuzun yaşı ilerledikçe farklı bağlamlarda ele alınır. Örneğin,
ergenlik devrindeki çocuğunuz düzgün dokunuş ve berbat dokunuşu ayırt
edebilecek yaş ve farkındalığa ulaşmıştır. Ama, bu periyotta de
vurgulanması gereken, çocuğunuzun sevgi ve ilgi duyduğu arkadaşı ile
münasebetinde de istediği noktada hudutlarını belirleyip “dur” diyebilmesi
gerektiğini bilmesidir.

Vücudumuzda dört özel bölge olduğunu ve bunlara kimsenin
dokunmaması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Bu dört özel bölge: Dudak,
göğüs, genital ve kalça bölgesidir. Genital ve kalça bölgesini iç çamaşırı
bölgesi olarak tanım edebilirsiniz. Bir iç çamaşırı kuralı olduğunu ve
kimsenin oraya dokunamayacağını, onun da kimsenin iç çamaşırı
bölgesine dokunmaması gerektiğini ve bu bölgelerin şahsa özel olduğunu
vurgulamalısınız.
Değerli detaylardan birisi de tüm bu konuşmanın akabinde bu türlü bir
durumla karşılaşırsa size kesinlikle gelip söylemesi gerektiğini asla böyle
bir bahiste sır saklamaması gerektiğini anlatmalısınız. Çünkü
istismarcılar ekseriyetle bu türlü bir durumda çocuğa oyun oynadıklarını ve
bu oyunun ortalarında sır kalması gerektiğini söylerler.

Fizyolojik ve ruhsal olarak çocuğunu yakından izleyip her ihtimali
düşünmeniz gerekmektedir.

Hiçbir çocuğun bu türlü bir durumla karşılaşmaması dileğiyle…