Çocuklarda covid 19 klinik seyri ve covid 19 geçirildikten sonra nelere dikkat etmeliyiz?

Çocuklarda Covid 19 genel olarak hafif ya da asemptomatik seyretmekle bir arada, ender de olsa hastaneye hatta ağır bakıma yatış gerektiren durumlar olabilmektedir.

 1. Asemptomatik Küme: Hastalığa ilişkin hiçbir şikayeti olmayan fakat yapılan testlerde covid geçirdiği rastlantısal olarak saptanan küme.
 2. Ilımlı Şiddette Hastalık:
 • 4 günden kısa süren ateş
 • 1 haftadan kısa süren halsizlik, uyku hali ve kas ağrısı üzere yakınmaları olan grup
 1. Orta Şiddette Hastalık:
 • 4 günden uzun süren 38 ve üzeri ateş
 • 1 haftadan uzun süren kas ağrısı (miyalji), halsizlik ve uyku hali
 1. Şiddetli Hastalık:
 • 4 günden uzun süren 38 ve üzeri ateş
 • 1 haftadan uzun süren kas ağrısı, halsizlik ve uyku hali
 • Yoğun bakıma yatış gereksinimi
 • Elimizdeki bilgilere nazaran üçüncü ve dördüncü küme yani orta şiddette ve şiddetli hastalık kümesi kalp ve damar sistemi hastalıkları açısından daha yüksek riske sahiptir. Çocuklarda Covid 19 miyokardit olarak isimlendirilen kalp kası iltihabına neden olabilmektedir. Üstteki tanıma nazaran 4 günden uzun süren ateş kıymetli bir ihtardır.

  Ve yeniden orta ve şiddetli hastalık kümesi bilhassa birinci 6 ay günlük aktivite ve spor faaliyetlerine dönmeden evvel takip eden çocuk doktoru ve hatta mümkün se çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmelidir.

  Covid sonrası hangi semptomlar ne kadar devam edebilir?

  Solunum sistemi:

  Her ne kadar çocuklarda teneffüs sistemi tutulumu yetişkinlere nazaran daha ender ise de bilhassa orta ve şiddetli hastalık kümesinde göğüs ağrısı, öksürük, antrenman ile artan nefes darlığı akut hastalık sırasında olabilmektedir. Ve bu şikayetler 3 aya kadar da uzayabilmektedir.

  Kalp:

  Çocuklarda herhalde en çok korku uyandıran organ tutulumu kalptir. Kalp tutulumu bazen akut hastalık sırasında oluşabileceği üzere bazen de akut hastalık geçirildikten sonraki 2-6 hafta aralığında kendini aşikâr eden Mis-c sendromunun birinci belirtisi olabilmektedir.

  Kalp tutulumunun en önemli belirtileri göğüs ağrısı, nefes almakta zorlanma, ritim bozukluğu ya da çok yorgunluk formunda olabilmektedir.

  Koku ve tat duyusunda bozulma:

  Hastalık sırasında görülebileceği üzere sonrasında da çok uzun sürebilmektedir. Ömür kalitesini bozuyor olmasının dışında çocuklardaki asıl ehemmiyeti çocukta çok önemli ve bir iştah kaybı ve beslenememe nedeni ile büyüme ve gelişmeyi bozabilmesidir.

  Daha çok ergenlerde görülmektedir. Hastalığı geçiren 4 ergenden biri bu belirtiyi tanımlar

  MİS-C sendromu:

  Hastalık geçirildikten sonraki bilhassa birinci 2-6 hafta aralığında ortaya çıkan kendisini tekrar ateşin orataya çıkması ve çoklu organ yetmezliği olarak aşikâr eden durum

Çocuklarda covid 19 klinik seyri ve covid 19 geçirildikten sonra nelere dikkat etmeliyiz?

Çocuklarda Covid 19 genel olarak hafif ya da asemptomatik seyretmekle bir arada, ender de olsa hastaneye hatta ağır bakıma yatış gerektiren durumlar olabilmektedir.

 1. Asemptomatik Küme: Hastalığa ilişkin hiçbir şikayeti olmayan fakat yapılan testlerde covid geçirdiği rastlantısal olarak saptanan küme.
 2. Ilımlı Şiddette Hastalık:
 • 4 günden kısa süren ateş
 • 1 haftadan kısa süren halsizlik, uyku hali ve kas ağrısı üzere yakınmaları olan grup
 1. Orta Şiddette Hastalık:
 • 4 günden uzun süren 38 ve üzeri ateş
 • 1 haftadan uzun süren kas ağrısı (miyalji), halsizlik ve uyku hali
 1. Şiddetli Hastalık:
 • 4 günden uzun süren 38 ve üzeri ateş
 • 1 haftadan uzun süren kas ağrısı, halsizlik ve uyku hali
 • Yoğun bakıma yatış gereksinimi
 • Elimizdeki bilgilere nazaran üçüncü ve dördüncü küme yani orta şiddette ve şiddetli hastalık kümesi kalp ve damar sistemi hastalıkları açısından daha yüksek riske sahiptir. Çocuklarda Covid 19 miyokardit olarak isimlendirilen kalp kası iltihabına neden olabilmektedir. Üstteki tanıma nazaran 4 günden uzun süren ateş kıymetli bir ihtardır.

  Ve yeniden orta ve şiddetli hastalık kümesi bilhassa birinci 6 ay günlük aktivite ve spor faaliyetlerine dönmeden evvel takip eden çocuk doktoru ve hatta mümkün se çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmelidir.

  Covid sonrası hangi semptomlar ne kadar devam edebilir?

  Solunum sistemi:

  Her ne kadar çocuklarda teneffüs sistemi tutulumu yetişkinlere nazaran daha ender ise de bilhassa orta ve şiddetli hastalık kümesinde göğüs ağrısı, öksürük, antrenman ile artan nefes darlığı akut hastalık sırasında olabilmektedir. Ve bu şikayetler 3 aya kadar da uzayabilmektedir.

  Kalp:

  Çocuklarda herhalde en çok korku uyandıran organ tutulumu kalptir. Kalp tutulumu bazen akut hastalık sırasında oluşabileceği üzere bazen de akut hastalık geçirildikten sonraki 2-6 hafta aralığında kendini aşikâr eden Mis-c sendromunun birinci belirtisi olabilmektedir.

  Kalp tutulumunun en önemli belirtileri göğüs ağrısı, nefes almakta zorlanma, ritim bozukluğu ya da çok yorgunluk formunda olabilmektedir.

  Koku ve tat duyusunda bozulma:

  Hastalık sırasında görülebileceği üzere sonrasında da çok uzun sürebilmektedir. Ömür kalitesini bozuyor olmasının dışında çocuklardaki asıl ehemmiyeti çocukta çok önemli ve bir iştah kaybı ve beslenememe nedeni ile büyüme ve gelişmeyi bozabilmesidir.

  Daha çok ergenlerde görülmektedir. Hastalığı geçiren 4 ergenden biri bu belirtiyi tanımlar

  MİS-C sendromu:

  Hastalık geçirildikten sonraki bilhassa birinci 2-6 hafta aralığında ortaya çıkan kendisini tekrar ateşin orataya çıkması ve çoklu organ yetmezliği olarak aşikâr eden durum