Çocuklarda kas iskelet sistemi ağrıları

Çocuklarda Kas İskelet Sistemi Ağrıları

Çocukluk çağında sık görülen, bazen çok inatçı olarak aileyi huzursuz eden, bize müracaat sebepleri ortasında sık yer alan bir yakınma kas-iskelet sistemi ağrıları.

Çocukluk çağında kas-iskelet ağrısı görülme sıklığı %10-30 ortasında değişir. Çocuk romatoloji uzmanlarına sık yönlendirilme sebepleri ortasında yer almakla bir arada çocuklarda görülen ağrıların lakin çok az bir kısmında altta yatan makûs bir hastalık vardır. Ağrıların çok büyük bir kısmı düzgün huyludur.

Çocuklarda görülen düzgün huylu kas iskelet ağrılarının en sık nedenlerinden biri kas-iskelet ağrı sendromları ve büyüme ağrılarıdır.

Büyüme Ağrıları

Çocukların %10-30’ unda görülür

Çocuklardaki kas iskelet sistemi ağrılarının en sık nedenidir. Ağrı aralıklı ve iki taraflıdır. Çoklukla ön uyluk ve baldırı tesirler öteki uzuvları çok etkilemez. Ağrı genelde akşam üzeri ve geceleri daha ağırdır. Masaj ile ağrı kesici ile çabucak geçer. Uykudan uyandırabilir. Büyüme ağrısı asla sabahları olmaz. Ağrı güzel huyludur ve vakitle geçer.

Bu çocukların ebeveynlerinde de çocukluk periyoduna ilişkin kas iskelet sistemi ağrıları vardır. Ağrı vakit içinde eklemlerden kaybolur. Fakat bu çocukların bir kısmında ağrı yer değiştirerek karın ağrısı ya da baş ağrısı halinde ağrılara farklı ağrılara dönüşebilir.

Kas İskelet Ağrı Sendromları

Muayene ve laboratuvar bulguları olağan olmasına rağmen inatçı ve 3 aydan uzun süren ağrı ile karakterizedir. Yeri değişir ağrı tek bir uzuvda olabileceği üzere birkaç uzuvda da tıpkı anda da hissedilebilir.

Sıklığı yaş ile artar ve kız çocuklarda biraz daha sık görülür. Bu nedenle en sık görüldüğü yaş kümesi ergenlik devri kız çocuklarıdır.

Kas-iskelet sendromu ağrısı olan çocuklarda ağrı şikayetine ek olarak ruhsal gerilim, uyku zahmeti, ev-okul ve akranlarla olan işlevsel işlerde bozukluk. Ağlama nöbetleri, yorgunluk, uyku bozuklukları, değersizlik hissi, konsantrasyon bozukluğu, sık tasa, dert üzere ruhsal problemler da sıktır. Bazen bu çocuklar majör depresyon ya da yaygın anksiyete bozukluğu üzere teşhisler da alabilmektedir.

Bu çocukların vakit içinde ağrı, ruhsal gerilim, uyku bozukluklarının neden olduğu işlevsel fonksiyonlarda bozulmalar başlar. Okul devamsızlığı, kendi bakımında ya da çok kolay mesken işleri üzere günlük bakımda azalma. Akranları ile münasebetlerin bozulması. Buna bağlı yalnızlık ve izolasyon bildirilmektedir. Bu çocukların az arkadaşları vardır ve okul dışı aktivitelere katılmazlar.

Kas iskelet sistemi ağrısı olan bir çocukta ağrı ile birlikte ruhsal gerilim, uyku bozukluğu, işlevsel fonksiyonlarda bozulma var fakat çocuk hekimi tarafından yapılan değerlendirmede muayene ve laboratuvar bulguları olağan ise bu ağrı kas iskelet ağrı sendromu olarak değerlendirilmelidir.

Kas İskelet Sistemi Ağrılarının Muhtemel Öbür Nedenleri Neler Olabilir?

 • Travma: düşme, vurma, burkulma vs
 • Çocukluk çağı romatolojik hastalıklar: Juvenil romatoid artrit, akut romatizmal ateş ve daha birçok romatizmal hastalık
 • Reaktif Artrit: sıklıkla çocukluk çağı üst teneffüs yolu enfeksiyonlarından sonra görülen en çok kalça eklemini tutan âlâ huylu bir artrit formu
 • Çocukluk çağı kemik ve eklem tümörleri
 • Çocukluk çağı lösemiler
 • D vitamini eksikliği
 • Brusella üzere kemik ve eklem ağrısı yapan enfeksiyonlar

Çocuğumda Kas-İskelet sistemi Ağrısı Var Ne vakit Tasa Etmeliyim?

 • Ağrı sabah daha ağır ise
 • Ağrı ile bir arada ateş, karın ağrısı vb ek yakınmalar var ise
 • Ağrı ile bir arada birebir bacakta yürürken topallama vs üzere eklem hareketlerinde kısıtlanma var ise
 • Ağrı ile bir arada sabah tutukluğu var ise
 • Ağrıyan eklem de ısı artışı, kızarıklık, şişlik üzere bir bulgu var ise
 • Ağrı ağrı kesicilere cevap vermiyor ise
 • Ağrının olduğu bölgede kemik hassasiyeti var ise
 • Ağrı ile birlikte büyüme geriliği var ise
 • Ağrı ile bir arada çok yorgunluk, halsizlik üzere semptomlar var ise
 • Ağrı ile birlikte kilo kaybı ya da çok iştahsızlık var ise

Çocuğumda Kas-iskelet Sistemi Ağrısı Var. Ne vakit Doktora Gitmeliyim?

Çocuklarda kas- iskelet sistemi ağrıları her vakit öncelikle bir çocuk tabibi tarafından değerlendirilmelidir

Sistemik bir muayene ve gerekli tetkikler yapılarak ağrının büyüme ağrısı üzere suçsuz bir sebepten kaynaklığı kanıtlanmalıdır.

Çocuklardaki hiçbir kas iskelet sistemi ağrısı gerekli değerlendirmeler yapılmadan büyüme ağrısı olarak kabul edilmemelidir.