Covid-19 pandemisi sırasında ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisi

Böbrekler bu virüsten en çok etkilenen organlardan birisidir. Endotel hasarı ve endotel enfeksiyonuna yol açarak akut böbrek hasarı, elektrolit imbalansı, proteinüri, hematüri ve metabolik asidoz ile karşımıza gelebilmektedir. Akut böbrek hasarının bu hastalıktan mevtle bağlı olabileceği düşünülmetedir. Virüs RNA’sı sonlu da olsa idrarda saptanabilmektedir Böbrek tümörü kuşkusunda hastanın çok önemli anestezi riski yoksa en yakın vakitte cerrahi yapılmalıdır. Böbrek taşı bilhassa böbrek çıkışında yerleşimli ve hidronefroza (Böbrek sisteminde genişleme) neden oluyorsa ESWL (Şok dalga tedavisi), RIRC (Endoürolojik cerrahi) yahut PNL (Kapalı böbrek taşı cerrahi tedavisi) en uygun tedavi usulü olacaktır ve ertelenmemelidir, yoksa hastanın böbreği kaybedilebilir. Akut pyelonefrit denilen yüksek ateş, yan ağrısı, bulantı, kusma ile seyreden kıymetli bir böbrek enfeksiyonu durumunda bir mühlet hastanede yatırılarak tedavi edilmelidir.

Böbrek travmaları : Trafik kazaları, düşme, ateşli ve kesici aletlerle meydana gelebilir. Bu durumlarda hastaneye yatırmak, sık aralıklarla kan kıymetlerine bakmak ve gerekirse erken periyotta cerrahi tedavi planlamak uygun olacaktır. COVİD-19 ve Mesane Hastalıları Mesane kanseri kuşkusu saptanan hastada öncelikle ÇEŞİT (MT) denilen kapalı teknikle tümörün çıkarılması ve patolojik incelemesi yapılmalı, pandemi nedeniyle bir erteleme yapılmamalıdır. Patoloji sonrası ek ilaç yahut radyoterapi (ışın tedavisi) geciktirilmemelidir. Mesane taşları önemli idrar yapma zorluğu ve enfeksiyona neden olmuyorsa pandemi hafifleyene ve kişi aşılanana kadar ertelenebilir. Glob vezikale denilen mesane şişmesi oluyor ve kişi idrar yapamıyorsa erken periyotta sistolitotripsi denilen holmium laser yoluyla endoskopik olarak tedavi edilmelidir. Mesane Enfeksiyonu (Sistitler) Bilhassa akut sistitler sık idrar, idrarda yanma ve kanama, acil idrar yapma isteği (urgency) üzere hayat kalitesini düşürdüğü için vakit geçirmeden antibiotik ile tedavi edilmelidir.

Prostat hastalıklarında tedavi yaklaşımları, En sık görülen BPH (iyi huylu prostat büyümesi ) rahatsızlığıdır. Hidronefroz (Böbrekte genişleme), böbrek işlevlerinde bozukluk, tekrarlayan kanamalar, enfeksiyonlar ve mesane taşları ile birlikte ise çok gecikmeden TURP, Plasmakinetik,HOLEP (Lazer tedavisi) üzere cerrahi endoskopik yollarla tedavi edilmelidir. Prostat kanseri tanısı almış çok yaşlı olmayan ve önemli kronik hastalıkları bulunmayan hastalara radikal prostatektomi yahut radyoterapi (ışın tedavisi) yapılması uygun olacaktır. Gleason skoru 6 ve daha düşük hastalarda etkin izlem bilhassa pandemi sürecinde akılda tutulmalıdır. Prostatitler prostatın akut yahut kronik enfeksiyonlarına verilen genel bir isimdir. Akut ve kronik prostatitler uygun müddetlerde ve kültüre uygun ilaçlarla çarçabuk tedavi edilir. İlaç tedavisine dirençli hastalarda TURMT (mikrodalga) tedavisi ile önemli klinik düzelme sağlanabilir. Testisler (Yumurtalık) ve Hastalıkları Testis tümörü kuşkusu durumunda vakit kaybetmeden cerrahi müdahale ile testis çıkarılmalı, gereken hastalarda radyoterapi ve kemoterapi ile devam edilmelidir. Varikosel bilhassa sperm sayı ve hareketini azaltarak erkek kısırlığına neden olabilir. Bu türlü bir durumda pandeminin biraz hafiflemesi ve kişinin aşı yapılarak bağışıklanması sonrasında mikroskopik cerrahi ile tedavi bir an evvel gerçekleştirilmelidir. Hidrosel (testiste sıvı toplaması) şiddetli ağrı yahut testis atrofisi (küçülmesi) durumunda vakit gecikmeden uygun tedbirler alınarak tedavi edilmeli, aksi takdirde pandeminin bitmesi beklenmelidir. Hidrosel çocuklarda kasık fıtığı ile birlikte ise daha erken periyotta opere edilmelidir.