Emdr nedir?

Geçmişte yaşadığımız olaylar bugünümüze yansır.

Bu olaylar vücut ve ruh açısından iz bırakan yaşantılar(travma) oluşturabilir ve bugünümüzü etkileyerek bireyde patolojinin oluşmasına yer oluşturur.Eski anılarımızı bugün olmuş üzere hatırlama süreci travmanın bir modülüdür. His ise hatırlama sürecinde kişi için çok nettir. Travma dışında yaşadığımız anıları ise hafıza flu olarak kaydeder. Bu flulaşma ne demek? Bugün sabah yaptığınız kahvaltıda ne yediniz? Pekala 2 hafta evvel yaptığınız kahvaltıyı hatırlıyor musunuz? İddia edin işte hafıza bu türlü flulaşıyor.

Bebeklikten itibaren yaşadığımız olaylar ile zihnimizde birtakım belgeler açılır. Bu belgeler olumlu ve olumsuz olarak gruplanır. Az olanların tesiri yokken çok olanlar bizde yara oluşturmaya başlar. O belgenin ismi her ne ise (örn; değersizlik) günlük yaşanılan olaylarda bu evrakın açılması yüksek ihtimaldir. (örn; arkadaşımın randevuyu ertelemesi bende değersizlik belgesinin tetiklemesine sebep olabilir.)Bir öteki deyişle aslında yaşanılan olaylar kişinin yarasına dokunmuş oluyor. Kişinin artık denetimi dışında artık bu hisler gelmeye başlar ve bu günlük hayatında düşünce oluşturmasına sebep olur.

EMDR(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Tekrar İşleme) terapisi ise travma anında beynin işleyemediği anıları tekrardan ilişki kurarak anıları duyarsızlaştırır ve yine işlemesine yardımcı olur.

Travma anında beynin bilhassa duyusal alanı takılı kalır ve burası günlük yaşantılarda tetiklendiğinde kişi bu his ile baş etmekte zahmet çeker.

EMDR ile bu hissedilen bu hisler bizi daha evvel kişinin yaşamış olduğu geçmişte öteki anılara götürür. İşlemleme sürecinde anının birtakım kısımları uyarılır ve kişinin anıyı düşündüğünde imaj, düşünce-yorum, hissetme, vücut duyumu ile ilgili bilgiler toplanır. Anı ile ilgili irtibatlar algılandıkça kişinin semptomları da ortadan kalkmaya başlar.

Temel amaç; bir anı ile çalışıldıktan sonra şahısta o anıya karşı olumsuz hislerin daha nötr bir hale gelmesidir.

Bunun yanı sıra işlemleme öncesinde kişinin anıya bakışı çok hissedilir şiddetli seviyede iken EMDR terapisi sonrası anı bireyden çok daha uzak olarak hissedilir olur.

Ek olarak; EMDR terapisinde bedensel(dokunsal), işitsel( kulaklık ile ses verilmesi) yahut görsel(parmakları takip) olarak iki istikametli uyaran verilir. Bu uyarımlar esnasında kişi hipnoz tesirinde değildir ve bu süreçte şuurludur.

Siz de size rahatsızlık veren ve günlük hayatınızı, alakalarınızı zora sokan travmatik anıların tesirinden kurtulup kendi iç dünyanızı keşfetmek için iletişime geçip yardım alabilirsiniz.