Esrar ve hafıza

Esrar, bilhassa son periyotlarda yaygın olarak kullanılan unsurlardan biridir. Esrar, hint keneviri bitkisinden elde edilmektedir. Kokusu çoklukla sert, acı, keskin ve ot kokusuna benzeri. Esrar’ın beyin üzerinde ana etken unsuru THC denilen bir husustur. Beyinde bu etken unsura özel alıcılar bulunmaktadır. Bu alıcılar beynin öğrenme, hafıza, ödül ve motor uyum fonksiyonlarından sorumlu kısımlarında yerleşmiştir.

Klinik müşahedeler, esrar bağımlılarının en çok rahatsızlık duyduğu durumlardan birinin günlük hayatlarındaki hafıza sorunları olduğunu göstermektedir. Esrar üzerine yapılan araştırmalar, esrar kullanan bireylerde hafıza performanslarında zayıflama görüldüğünü, sistemli esrar kullanımının ise en çok öğrenme ve hafıza ile bağlı işlevleri etkilediğini göstermektedir.

Esrar kullanımının hafızayı olumsuz tarafta etkilediği ve vakit içinde unutkanlığa yol açtığı bilinmektedir. Son yıllarda, ülkemizde tüketimi gitgide artan esrarın içinde yer alan etken unsurunun hafıza için değerli olduğu gösterilen hipokampüs isimli bölgeyi büyük ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Birinci olarak kısa müddetli hafıza dediğimiz yakın vakitte gerçekleşen olayları, bireyleri ve yerleri hatırlamamızı sağlayan hafıza kısmı etkilenmektedir. Kullanım devam ettikçe bu durum kalıcı hale gelebilir.

Çalışmalar esrar tesiri altında yeni bir şeyler öğrenme ve sonrasında bunları hatırlama marifetinin zayıfladığını göstermektedir. Tıpkı vakitte esrar bağımlıları ile yapılan çalışmalar, esrar bağımlılarının kullanmayanlara kıyasla hafıza performansını ölçen vazifelerde daha düşük performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmalar, esrar kullanımının muhtemel süregelen olumsuz tesirini yansıtmaktadır.

Esrar Kullanımı Bırakıldığında Hafıza Düzelir mi?

Hafıza sıkıntıları, şahısların esrar bağımlılığı için tedavi aramasının en yaygın nedenlerinden biridir. Klinik araştırmalar, esrar kullanımının beyin işlevi üzerinde kalıcı tesirlerinin olabileceğini şimdi kanıtlamamıştır. Esrar kullanımını bırakıldığında, hafıza, öğrenme ve uyum üzerindeki tesirleri ortadan kalkabilir.