Evlilik Öncesi Çift terapisi Çiftlerde nasıl bir farkındalık kazandırır?

Bireyler kimi vakit farkında olmasalar da geçmiş yaşantılarından davranış ve fikir kalıplarını gelecek yaşantılarına taşırlar. Burada geçmiş “Atalardan” gelen kalıtsal özelliklerimizin olabildiği kadar, içinde yaşanılan toplum-aile-çevresel faktörlerin de tesirlerinin olduğu araştırmalar sonucunda kabul edilmiştir.

Çift bağlantılarında “duyguların denetimi (duygusal genogram) ve “cinsel genogram” da yaşantılarda değerli tesirini yansıtmaktadır.

Duygusal tıkanıklıklar kelam konusu olduğunda ferdi terapi gerekli görülürse, ferdi seansların sayısı her eş için eşit olarak ayarlanır. Her iki eşin de bulunması gereken seansa yalnızca eşlerden birinin katılması durumunda, dengeyi sağlamak için öbür eş ile de başka seans yapılır.

Çift Terapisi sürecinde dengeyi kurmak ve inanç oluşturmak için terapistin-danışmanın; Her iki tarafa da,

– Tıpkı soruları sorması,

– Çiftlere sıra ile istikrarlı iştirakini sağlaması,

– Karşılıklı sorumlulukların ve beklentilerinin neler olduğunu açıklama fırsatının verilmesi,

– Seans sürecinde karşılıklı olarak ne anladıklarına yönelik karşılık vermelerini sağlaması, öncelikli kıymet taşımaktadır.

Şayet incinme ve savunmasızlık bireyde yahut çiftte fazlası ile varsa geçmiş örüntüleri değiştirme epeyce zordur. Bu dinamiklerin sonlandırılıp yerine olumlu tecrübeler ve güzelleşme getirilebilir.

Neredeyse her olayda, kendini daima reddedilmiş yahut akılsız vb. üzere hisseden bir birey, bu hislerin kaynağını köken aldığı kendi ailesinde bulacaktır.

Terapist – Danışman, eşlere; sık yaşanan his ve fikirler hangi şartlarda daha çok görüldüğünün fark edilmesine yardımcı olur.

Çiftlerin beraberliklerinde cinsel ömürlerinden duydukları memnuniyet, karşılıklı etkileşim halinde duygusal yaşantıları üzerinde döngüsel bir tesir yarattığı bilinmektedir. Takviye almak isteyen çiftler evlilik öncesi terapi ile yaşadıkları cinsel meselelere yaklaşımda terapötik süreçten faydalabilirler. Birebir vakitte cinsel terapi de epeyce kıymetli bir yere sahip olmaktadır.

Genogram değerlendirmesinde, sorunun ne derece geçmişe ya da şimdiye dayalı temelleri olduğuna bağlıdır.

Genogramda; çiftlerin köken aileleri de olmak üzere yaşanılan gerçekler, hisler, sonlar, mutabakatları, koalisyonları, yakınlıkları, uzaklıkları, bağlılıkları kıymetlendirilir.

Aile ağacında cinselliğe/yakınlığa ait hangi soruları sormaktan kaçındıkları, yanıtların kimde olabileceği seans sürecinde anlaşılmaya çalışılır.

Çiftlere evlenmeden evvel evlilikten neler bekledikleri; örneğin “Bir eş …………………………………………………malıdır.” cümlesini tamamlamaları istenir.

Bu sorular seansta çiftlerle başka ayrı konuşulur.

Anlatılan açıklamalar göz önüne alındığında, çiftlerin birbirlerini daha yeterli tanımalarına yardımcı olduğu üzere kendi farkındalıklarını da görebilmeleri aile danışmanlığı görüşmeleri sürecinde sağlanmış olur.

Birliktelik sürecinde lakin memnun olabilen bir bireyin etrafını memnun edebileceği gerçeği unutulmamalıdır.

Güler Aydın, Ankara aile danışmanlığı, evlilik ve çift terapisi eğitimleri ile online ve yüz yüze terapi gerçekleştirmektedir.