Hayat ağacının köklerinden coronaya bakmak

Ya da küçük Beyza’nın KAOS isimli fotoğrafından..)

Yeryüzü insanları ve elbette tüm canlıları olarak, çok güç bir devirden geçiyoruz, tahminen de yeryüzü tarihinde birinci defa el ele vereceğimiz bir devir olacak ve bu halde hatırlanacak yıllar sonra..

El ele verebileceğimiz fikri umut verici; bu süreç ile ruhsal manada sağlıklı bir şeklide baş edebilmek için ruhsal olarak sağlam kalmayı başarabilmemiz gerekiyor. Günlerdir hepimiz şu yahut bu biçimde toplumsal medyada, internette bir şeyler okuyor ve izliyoruz. Biz insanoğlunu tehlike durumunda ayakta tutan tetikte olma refleksidir. Bütün bunların yaşandığı bir süreçte elbette ki hepimiz tetikteyiz, lakin durumu olduğundan daha da tehlikeli algılamak ve yansıtmak hem kendimiz hem de etrafımızdakiler açısından daha çok risk oluşturmakta.

İkinci Dünya Savaşı’ ndaAuschwitz toplama kamplarından sağ kurtulanlar, ümitlerini kaybetmeyen ve sonunda kurtulacaklarına inananlardı.Ölenler oldu, çokça oldu hem de… Sağ kalanlar da ikramlar verdiler yeryüzüne. Victor Frankl bunlardan biriydi, bu süreçte yeni bir bakış açısı ortaya çıktı; voroluşçu ideoloji ve varoluşçu terapi…En güç şartlar altında bile yaşananlara mana verebilmeyi başarmak bizi ayakta fiyat.

Pekala bunu nasıl başaracağız ? Ruhsal olarak sağlam kalmaya çalışarak..

Ruhsal sağlamlık kavramı; Latince “resiliens” kökünden türemiştir ve bir hususun elastik olması ve aslına kolaylıkla dönebilmesini tabir etmektedir. Ruhsal sağlamlık “sıkıştırılıp ya da esnetildikten sonra orjinal formuna yahut konumuna dönebilme becerisi” olarak tanımlanmıştır literatürde.

Ruhsal olarak sağlam kalmayı başaran kişi, sıra dışı şartlara ahenk sağlama üzere olumlu gelişme özelliklerine sahip ve geleceğe yönelik olan kişidir.

Olumsuz ve şiddetli hayat şartlarında yetişmiş ünlü ya da başarılı bireylerin ömür hikayeleri ve otobiyografileri, yüksek risk altında yetişen çocuklarla yapılan sistematik ruhsal sağlamlık çalışmalarıyla paralellik ve ahenk göstermektedir.

Yeniden misal halde, travmanın mümkün tesirlerinden kurtulma ve düzgünleşme konusunda değerli rol oynayan ortak ferdi özellikleri ve farklılıklar olduğu açıktır. Kimse incinmez değildir ve gerilim kaynakları örseleyici ve hayatı tehdit edici boyutlara ulaştığında ruhsal sağlamlık, travma sonrası güzelleşmede epeyce kıymetlidir.

Rastgele bir örseleyici hayat olayına maruz kalmayan lakin ömrün çeşitli alanlarında başarılı olan bireyler sağlam değil sırf başarılı yahut kâfi bireyler olarak nitelendirilmektedirler.

Ruhsal sağlamlık için, risk ya da zorluk yaşamış olmak, olumlu ahenk gösterme baş etme maharetlerine sahip olmak ve elbette ki hami faktörlerin (çocuklar için sağlıklı düşünebilen ebeveynlerin varlığı üzere ) fonksiyonelliği kelam hususudur.

Çocuklarımızı nasıl koruyacağız?

Ferdi kişilik özelliklerinin yanında araştırmacılar, ömrü tehdit edici şartlar altında çocukların uyumlarında tesirli olan ailesel ve çevresel faktörleri de belirlemişlerdir. Çocuğun ya da ergenin ailede en az bir ebeveyn ya da aile bireyi ile olumlu yakın alaka içinde bulunması, ebeveynlerin çocuklarına yönelik gerçekçi ve yüksek beklentilerinin olması ile çocukların nizamlı ve tesirli bir biçimde izlenmesi üzere faktörlerin risk altındaki çocukların ruhsal sıhhatleri açısından kıymetlidir.

Ayrıyeten, çocuğun içinde bulunduğu etraf ve toplum içinde de ruhsal sağlamlığı etkileyen öteki faktörler bulunabildiği ileri sürülmüştür. Mesken dışında ilgili ve takviye olan, toplumsal dayanak sağlayan bir yetişkinin varlığının yüksek risk altındaki çocuklar ve ergenler için esirgeyici bir faktör olduğu belirtilmiştir.

Bu süreçte çocuklarımızın daha da çok zorlandıklarını akıldan çıkarmayalım. Onlar biz yetişkinlere daha doğrusu bizim reaksiyonlarımıza bakarak olanları anlamlandırmaya çalışıyorlar.

Bizleri koruyan; olumlu mizaç, iç denetimi sağlayabilmek, yüksek benlik hürmeti, ömür amaçlarının olması, tesirli sorun çözme hünerleri, optimistlik ve umut olacaktır.

Her vakit berbat şeyler olur ve olacak da… Biz bunları reddetsek de karşılaşırız bugün olduğu üzere.

Avatar sinemasındaki Hayat Ağacı’ nın köklerinden bağlıyız birbirimize aslında.

Korkmayalım, en güç vakitler hayal gücümüz ve yaratıcılığımızla baş etmeyi başarabildiğimiz vakitlerdir. Bir de mizah var tabi ki…

Sevgiyle, sıhhatle kalın.