Helikopter ebeveyn tutumu

Sizler de çocuğunuzdan bahsederken “Bugün yemeğimizi bitirdik,” “bugün derslerimize çok çalıştık.” üzere cümleler kuruyor musunuz?

O vakit biraz helikopter ebeveyn tavrından bahsedelim. Helikopter ebeveynlik; çocukları üzerine çok odaklanan, muhtaçlık duyulandan daha fazla yardım eden, onların hayatını programlamaya ve yönetmeye çalışan, müdahaleci ve mükemmeliyetçi anne baba tavırlarını tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Ebeveynler aslında daima çocuklarının düzgün olmasını, bir sorununun olmamasını, sorun varsa olumsuz etkilenmesin diye çözmek istemektedir. Lakin çocuklar da karşılaştığı sorunlarla baş etmeyi öğrenmelidir. Zati muhtaçlığı olduğunda sizin yanınızda olduğunu bilecektir.

Helikopter Ebeveynlerin Çocuklarında Ortaya Çıkabilecek Birtakım Durumlar

Helikopter ebeveyn olarak tanımlanan anne babalar çocukların ıstırap, heyecan üzere hislerini yaşamalarına müdahale ettikleri için çocuklar hislerini yaşamadan, öğrenmeden büyüyebiliyorlar.

Anne babalar mükemmeliyetçi oldukları için odak noktalarını daima çocukları üstünde tutup onların da korku seviyelerini yükseltebiliyorlar.

Anne babalar çocukları yerine sorun çözmeye çalıştıkları için çocuklar bir sorun karşısında ağır telaş yaşayabilmektedir. Örneğin arkadaşlarıyla yaşadığı bir sorunu kendi başına çözme konusunda yetersiz hissedebilmektedir.

Kendilerine güvenerek sorumluluk alma marifetleri düşük olabilmektedir.

Anne ve babadan ayrılmakta, ayrışmakta ve birey olmakta zorlanmalar görülebilmektedir.