Kalça estetiği ve kalça estetiği unsurları

Kalçalar, bayan beden yapısında çok değerli rol oynar. Yuvarlak projekte kalçalarla birlikte bel ve basenlerin kıvrımlarının oluşturduğu hal bayan figürünü belirleyen en kıymetli ögedir ve bayan bedenini erkeklerinkinden ayırmada göğüslerden çok daha öndedir. Bir bayanın göğüsleri küçük olsa da orantılı bel ve yuvarlak dolgun kalçaları varsa beden yapısı feminendir ve bu manada caziptir. Meğer, dar basen, düz kalça ve kıvrımsız çizgileri olan bir bayanın göğüsleri ne kadar büyük ve dik olsalar da bedeni kadınsı ve cazibeli değildir. Yani, bayan bedenini erkeklerinkinden ayıran, geriden bakıldığında görülen konturdur. Bir bayanın fotoğrafına önden bakıldığında göğüsleri dikkati çeker ve şayet güzelseler yalnızca “göğüsleri güzel” denir. Bedeni hoş denemez. Lakin arttan bakıldığında bedeni hakkında yorum yapılabilir. Hoş yahut değildir denebilir.

Beden hoşluğu ve bu gayeyle şekillendirme ile ilgilenen plastik cerrahi, göğüslerle ilgili çok fazla uygulama imkanı bulurken birebir yakınlığı kalçalara göstermemiştir. Bunun nedeni utanma ya da oturma ve yürüme sırasında zorluklar olabileceği korkusu üzere sebeplerden ötürü talep azlığı ve doktorların bahisle ilgili kâfi bilgi ve tecrübesinin olmayışıdır. Beden şekillendirme ile ilgili 20-25 yıl evvel yaygınlaşan ve günümüzde sıkça kullanılan liposuction (vakumla yağ alma) tekniği bu bölgelerin şekillendirilmesinde kullanılan çabucak hemen tek prosedür olmuştur. Fakat liposuction her vakit kâfi değildir ve başka usullerle birlikte kullanılması mecburidir.

Erkek ve bayan bedenleri ortasında çok besbelli farklar vardır. Bayan bedeni kıvrımlı çizgiler ve yuvarlak projekte hacimlerden oluşurken, erkek bedeninde sınırlar düz ve hacimler kare üslubundadır. Göğüs ve kalça üzere bariz ve çıkık yapılar bayan bedeninin en değerli ögeleridir. Bu görünümüyle hoş bayan bedeni arttan bir gitar ya da viyolen’ e benzetilmiştir.

Kalçalar, bedenin art konturunun bir kesimidir ve başka düşünülemez. Yuvarlak, çıkık bir kalçanın hoş imgesi, alt ve üstündeki alanlardaki kontur kıvrımlarının değişmesi ile bozulabilir. Bel bölgesindeki yağ fazlalıkları kalçanın yuvarlak projekte yapısının bilinmeyen hale getirebilir. Basenlerdeki yağ fazlalığı ve selülit yapıları ise kalçaları olduğundan büyük ve ağır gösterebilir.

Hoş kalça yuvarlak, sıkı ve projektedir. Ve bu görünüş konum ve açı değişse de tıpkı kalmalıdır.

Kalça estetiğinin ögeleri:

Gluteal projeksiyon

Ayaktayken kalçanın en çıkık noktası kalçanın üst 2/3’lük alanında ya da en azından tam ortasından olmalıdır. Ya da en çıkık nokta pubis üst çizgisi ile tıpkı düzeyde bulunmalıdır. Daha aşağıda olması sarkıklığı gösterir.

Gluteal kriz (kalça altı çizgisi)

Olağanda ergenlik periyodundaki kızlarda hiç kriz yoktur. Sonradan kriz oluşur. Lakin bu kriz bacak ortasından dik geçen çizgiyi geçmemelidir. Geçerse sarkıklık var demektir.

Trokanterik depresyon (çukurluk)

Kalçanın yan tarafındaki çukurluk erkeklerde kabul edilebilir. Bayanlarda varsa da hafif olmalıdır. Derin olması kalçanın estetiğini bozar. Üstte ve altta basenlerdeki yağ fazlalığı bu çukurluğu daha derin gösterir.

Deri ve deri-altı dokunun sıkılığı

Deri-altı dokusu kâfi dolgunlukta ve sıkılıkta olmalıdır ki yatıldığında projeksiyonu kaybolmasın. Çok zayıf olmak kalça estetiği açısından uygun değildir. Çünki deri-altı dokusu dolgunluğunu kaybeder.

Adele tonüsü ve sıkılığı

Sedanter yaşayan bayanlarda hareket azlığında kasların tonüsü azalır ve kalçaları çabuk sarkar. Koşmak, yüzmek üzere sporlar bu adeleleri gereğince güçlendirmez. Kalça adeleleri, zıplama, basamak çıkma, sandalye üstüne çıkma üzere bedeni bir üst konuma zorlayan aksiyonlarda çalışır. Voleybol, basketbol ,tenis, duvara tırmanma üzere sporlar bu emelle daha yararlıdır.
Bir bayana arttan bakıldığında kontur tertibini ve estetiği bozan meseleler şu başlıklar altında kıymetlendirilebilir:

Gluteal pitozis (kalça sarkması)

Gluteal hipoplazi (kalçada gelişim geriliği)

Gluteal retraksiyonlar (kalçada çakintiler)

Adele defektleri

Bel, sırt, kalça ve basenlerde lipodistrofi (yağ fazlalığı ve selülit)

Trokanterik depresyon (yanlarda çukurluk)

Uzun ve gevşek kalçalar

Düzgün olmayan bacaklar

Bu problemler tek başlarına olabildikleri üzere sıklıkla birlikte bulunurlar. Meselelerini tedavisinde kullanılan teknikler şunlardır. Duruma nazaran tek başına yahut birlikte kullanılırlar:

Gluteal implantların yerleştirilmesi ( kalça silikon protezleri)

Retraksiyon (çekintiler) giderme ameliyatları

Kalça dikleştirme ve germe ameliyatları

Lipoplasti (vakumla yağ alma ve yağ enjeksiyonları)

Bacak silikon protezleri

Gluteal Implant Yerleştirme (Kalça Silikonları)

Genelde kalçalara silikon protez yerleştirilmesi maksadı göğüslere silikon yerleştirme ile birebirdir. En kıymetli gereklilik kalça gelişme yetersizliğidir. Burada emel hacim artırmadır. İkincisi de kalçayı dikleştirme, daha dolgun ve projekte yapmak içindir. Kalça protezleri içerik olarak göğüs protezleri ile çabucak hemen birebirdir. Kalça protezleri daha kıvamlı ve formludur ve fiyat olarak iki kat kadar kıymetlidir. Kullanım gayesine nazaran yuvarlak yada oval olabilirler.

Kalça silikonlarını yerleştirmek için giriş yeri iki kalça ortasındaki kriz yani çukurluktur. Buraya 7-8 cm.lik bir kesi yapılır ki bunun izi çukurda kaldığı için bâtın kalır. Protez deri altına, fasya altına, kas içine ya da kas altına yerleştirilebilir. Deri altı yerleşim pek çok sakıncalarından ötürü asla önerilmez. Kimileri fasya altını tercih etmekle birlikte geç periyotta sarkıklıklar olabilir. Kas altı yerleşimde protez çok yukarda kalmaktadır. Bu işle uğraşan plastik cerrahların birden fazla, ben de dahil olmak üzere kas içi yerleşimi tercih etmektedir. Gluteal adelenin kalın yapısı protezi çok rahat barındırabilmektedir.

Ameliyat genel anestezi altında yüz üstü yatar durumda yapılır. Yaklaşık 1,5-2 saat sürer. Genelde 1 bazen 2 gece hastanede yatmak gerekir. Ameliyat sonrası bacak altı ve bel kısmı yastıklarla desteklenmek kuralıyla hasta her durumda yatabilir. Lakin sık sık konum değiştirmek gerekir. Sonraki gün pansumanı yapıldıktan sonra hasta kısa vadeli oturabilir, yürüyebilir ve uygun bir korse giydirilir. Birebir gün tuvalete oturabilir ve duş alabilir. Sonraki gün taburcu edilir. Meskende günlük gereksinimlerini gidermek dışında 1 hafta istirahat eder. 1 haftadan sonra meskenden dışarı çıkıp kısa yürüyüş yapabilir ve otomobil sürebilir. Rahat bir işi varsa ameliyattan 10 gün sonra işine dönebilir. 30 gün sonra her türlü spor ve ağır aktiviteleri yapabilir hale gelir.

Komplikasyonlar

Her ameliyatta olduğu üzere kalça protez uygulamalarında da komplikasyonlar olabilir. Deneyimli ellerde bunlar çok azdır. Ameliyat sonraki erken periyotta hematom (kan birikmesi), seroma (serum birikmesi) ve enfeksiyon çok ender olmakla birlikte görülebilir. Uygun tedavilerle bu problemler çözülebilir. Protezin ele gelmesi (hissedilmesi) seroma, protezin yer değiştirmesi üzere geç devirde problemler çıkabilir. Bunlar genelde tekniğin yeterli uygulanamamasına bağlıdır ve tekrar deneyimli ellerde çok enderdir.

Retraksiyon (Çekinti) Giderme Ameliyatları

Kalça üzerindeki çekinti yahut çukurluklar genelde geçirilmiş iğne enjeksiyonları yahut öteki türlü travmalara bağlı oluşan atrofiler nedeniyle ortaya çıkar. Deri altı doku yahut fasyada retraksiyon varsa düz dururken de çekinti vardır ve bacak büküldüğünde artar. Adele üzere derin dokularda çekinti varsa düz dururken olağan gözükürken bacak büküldüğünde çekinti belirir. Deri altı dokuya ilişkin retraksiyonlar yüzeyselse enjektör ucu üzere sivri aletlerle girilerek giderilebilir. Daha derin yapılarda daha büyük müdahaleler gerekir. Kalça ortası kesi ile girilerek alan serbestleştirilir ve nedbe yapmış dokular çıkarılır. Hepsinde gerekirse yağ enjeksiyonu ile dayanak yapılabilir.

Kalça Dikleştirme Ve Germe Ameliyatları

Bir şeyi germekten bahsediliyorsa ortada bir sarkıklık, düşüklük (pitozis) vardır demektir. Kalça pitozisi ile kalça dokusunun bacak orta sınırı düzeyinde kalça-altı krizini (çizgisi) geçmesi ve aşağı taşması anlaşılır. Bu çizgiyi geçen ölçü mm olarak belirtilir. Hafif pitozis olguları ve bilhassa gençlerde silikon protezlerle sakıklık giderilebilir. Bu uygulamanın en güzel tarafı değerli bir müsaade kalmamasıdır. Deri ve alt dokularda sarkmanın ileri seviyede olduğu daha ileri yaş kümesinde dikleştirme ameliyatlarına gereksinim duyulmaktadır. Bunların en kıymetli dezavantajı, her ne kadar uygun yerlere yerleştirilseler de değerli ölçüde iz kalmasıdır. Dikleştirme ameliyatlarından kimileri, üst taraftan germe, yan germe, kelebek germe, alt taraftan germe, şeklindedir. Bu ameliyatlarda ortak olarak yapılan şey, aşikâr doku dilimlerinde derinin soyulması, altındaki dokularının şekillendirilerek dayanak emelli bırakılması, gerektiğinde askı dikişlerinin kullanılması ve altta kalan derinin gerilerek üste dikilmesidir.

Lipoplasti

Art taraflara uygulanan lipoplasti süreçleri başka bölgelerden farklı değildir. Burada hatırlanması gereken şey liposuction bir kilo verme prosedürü değil, bir şekillendirme sürecidir. Temel olan, genetik olarak belirlenmiş olağandışı yağ birikiminin olduğu dirençli alanlardaki yağın alınmasıdır. Çoğunlukla yaş teknik olarak bilinen tümesan teknik tercih edilir. Bu sistemde içinde kimi ilaçları içeren sıvılar ameliyat bölgesine verilir. Damarların büzülmesi sağlanır ve böylelikle çekilen yağda minimal kan olur. Ameliyat bölgesini saracak çekilde bir korse 1,5 ay kadar kullanılır. Lipoplastide elde edilen sonuç kendini 1,5 aydan sonra göstermeye başlar.