Kapalı yöntem böbrek taşı tedavisi; retrograd ıntrarenal cerrahi

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte böbrek taşlarının tedavisinde birçok alternatif tedavi seçenekleri ortaya çıktı. Böbrek taşlarının tedavisinde asıl amaç böbreğe en az zarar vererek maksimum taşsızlık sağlamaktır. Geçmişte açık cerrahi ile tedavi edilen böbrek taşları son yıllarda gelişen teknolojiye paralel olarak Perkütan nefrolitotomi (PCNL), Retrograd Intrarenal Cerrahi (RIRS) ya da vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi gibi birçok alternatif metodla tedavi edilmektedir.

RIRC Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Hastaların doğal anatomik boşluklarını kullanarak herhangi bir kesme veya delme işlemi yapmadan böbreğe ulaşıp, taşları lazer enerjisiyle kırıyoruz. “Taşları kum taneciklerine dönüştürüyoruz. Kendiliğinden rahatça düşebilecek 3 milim ve altındaki büyüklüklere kadar parçalıyoruz. Bazı hastalara ameliyatın durumuna ve taşın büyüklüğüne bağlı olarak stent konulabilir. Ki bu stent sayesinde hastalar taşlarını rahatlıkla dökebiliyor. Ertesi gün hasta taburcu olup normal hayatına dönüyor. Ameliyattan sonraki dönemde ağrı oldukça az oluyor. Retrograd intrarenal cerrahinin (RIRS ) düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranları ürolojide kullanımını hızlı bir şekilde artırmıştır . Bu tekniğin önemli bir avantajı da, böbreğinde doğuştan anomali ( rotasyon anomalisi , at nalı böbrek , kalisiel divertikül vb. ) olanlarda , obezlerde-şişmanlarda , çocuklarda , her iki böbreğinde taş olanlarda ve kanama bozukluğu olan hastalara da rahatlıkla uygulanabilmesidir.

Geleneksel Böbrek Taşı Cerrahisine Göre Avantajları ;

Yeni nesil fleksibl ( Kıvrılabilir) üreteroskopların ve holmium lazer gibi etkin ve güvenli taş kırıcıların geliştirilmesi ile Retrograd İntrarenal cerrahi (RIRS), taş tedavisinde önemli bir alternatif haline geldi. Günümüzde açık cerrahiye, perkütan nefrolitotomiye (PCNL) gereksinim duyulmadan Retrograd İntrarenal cerrahi (RIRS) ile özellikle böbrek taşları başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

Endoskopik taş cerrahisindeki deneyim ile böbrek içindeki 3 cm’e kadar olan taşlarda veya bazı özel endikasyonlarda daha büyük boyutlu taşlarda böbreğe karın duvarından delik açmaksızın, idrar kanalından girerek kıvrılabilen teleskop ve lazer ile taşlar tümüyle kırılıp temizlenebilmektedir.