Kumar bağımlılığı tanı ve tedavi yöntemleri

Birçok insan için kumar eğlencelidir ancak bağımlılık yapabileceği unutulmamalıdır. Kumar bağımlılığı dürtüsel bir davranıştır ve progresif olarak artar.

Ruhsal, fizikî ve toplumsal olarak kişiyi negatif tesirler. Dürtü denetim bozukluğu olarak sınıflandırılmaktadır. Kumar bağımlılığı olan bireyler depresyon, migren, distres, bağırsak sorunları ve korku bozukluğuyla bağlı başka sorunları yaşayabilirler.

Patolojik kumar bağımlılığı da denilen kumar bağımlılığı Amerikan Psikiyatri Birliği’nin yayınladığı akıl sıhhati bozuklukları teşhis kitabında (DSM-5’te) yer almaktadır.

Kumar bağımlılığı yol açtığı birden fazla sorun ve sonuç nedeniyle birçok ülkede bir halk sıhhati sorunu olarak görülmektedir.

Kumar bağımlılığı bireye ekonomik zorluklar getiren duygusal bir sorundur. Kumar bağımlılığı birebir vakitte kişinin ailesine ve etrafına de ziyan verir. (örneğin bireyler kumar bağımlılığı nedeniyle ailedeki kıymetli davetleri kaçırabilir yahut işlerini kaybedebilir).

Bu durum sebebiyle kişi palavra söylemeye başladıysa ona olan itimadı sarsar. Kişinin kumar oynayabilmek için sorumluluklarından kaçması ve onları ertelemesi bağlarında ve ailesinde problemlere yol açar.

Kişi kaybettiklerini yerine koyabilme isteğiyle her seferinde daha fazla para kaybedebilir ve bu durum çocuklarının geleceğini riske sokabilir.

Kumar oynayan bireyde görülebilen depresyon yahut telaş bozukluğu üzere durumlar sebebiyle aile bireyleri olumsuz etkilenir. Kumar bağımlısı birey öfkelenebilir ve yıkıcı davranabilir.

Kumar bağımlılığı tedavisi alarak kişi daha fazla ziyandan kurtulur ve kişinin aile, toplumsal ve iş hayatı olumlu tarafta etkilenmeye başlar.

Kumar Bağımlılığı Belirtileri Nelerdir?

Kumar bağımlılığında bireyde görülen birtakım belirtiler şunlardır:

Kişinin heyecan hissetmek için giderek artan ölçüde parayla kumar oynaması, şahısta kumar oynamayı bırakmayı çalışma halinde sonluluk ve huzursuzluk görülmesi, şahısta kumar oynamayı bırakmaya, durdurmaya yahut denetim etmeye karşı tekrarlayan biçimde başarısızlık olması ve kişinin sık sık kumar oynamakla ilgili plan yapması.

Bunlarla bir arada kumar bağımlısı bireylerde depresyon ve dert bozukluğu da görülebilir.

Kumar Bağımlılığı Nedenleri Nelerdir?

Her ne kadar kumarın kimi çeşitlerini oynayan insanlarda hiçbir vakit bağımlılık oluşmasa da birtakım faktörler bireyde bağımlılık oluşmasını kolaylaştırır.

Kumar bağımlılığı bulunan insanlarda bağımlılığın gelişmesini tetikleyici faktörler aşağıda sıralanmıştır:

Kişinin öbür bir bağımlılığı olması (alkol, sigara ve öbür maddeler)

Çevresel faktörler: kumarı hatırlatan arkadaşlar ve kumarla ilgili çeşitli fırsatlar. Şayet ailede kumar bağımlısı biri varsa kişinin bağımlı olma riski artar. Travmatik koşullar, gerilimli hayat ve toplumsal takviye eksikliği de kumar bağımlılığı riskini artırır.

Cinsiyet: Kumar bağımlılığı erkekleri bayanlardan daha fazla etkilemektedir. Kumar oynayan bayanlar ekseriyetle hayatlarının daha ileri periyodunda başlar ve çabuk bağımlılık geliştirebilirler. Bununla birlikte kumar bağımlılığı oluşturma yolları bayan ve erkekte benzeridir.

Yaş: Kumar bağımlılığı gençlerde ve orta yaşlı bireylerde daha yaygındır. Çocuklukta yahut gençlikte oynanan kumar dürtüsel kumar oynama riskini artırır. Bununla bir arada kumar bağımlılığı (kompulsif kumar oynanması) ileri yaştaki beşerler için de sorun olabilmektedir.

Muhakkak kişilik özellikleri: Rekabetçi, işkolik, dürtüsel, huzursuz ya da kolaylıkla sıkılan bir kişiliğe sahip olmak kumar bağımlısı olma riskini artırabilir.

Birtakım ilaçlar: Parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromunda kullanılan birtakım dopamin agonisti ilaçlar kumar oynama üzere bağımlılık yapan ve kompülsif davranışları artırabilir. (kumar bağımlılığı riskini artıran antipsikotik ilaçlar ve dopamin agonistlerinin kullanılması)

Birtakım akıl sıhhati sorunları: Kumar bağımlılığı olan şahıslarda kişilik sorunları, depresyon ya da kaybı bozukluğu çoklukla görülmektedir. Kumar bağımlılığı bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk yahut dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda görülebilir. Yapılan araştırmalar bir bağımlılığı olan şahısların (sigara vb.) öbür bir bağımlılık geliştirme risklerinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Bu durumda genetik ve nörolojik faktörlerin rol oynadığı söylenebilir. Kumar bağımlılığı olan birçok kişi tıpkı vakitte alkol ve başka hususlara de bağımlı olduğu bilindiği için bu durum kumar bağımlılığını kolaylaştırmaktadır.

Birebir vakitte alınan birtakım ilaçların dürtüsel kumar bağımlılığı oluşturmada yüksek riske sahip olduğu bilinmektedir.

Kumar Bağımlılığı Nasıl Oluşur?

Kumar bağımlılığı olan birtakım beşerler için kumar oynamak alkollü bir içki içmek yahut husus kullanmak üzere tesirler gösterir. Kumar kişinin his durumunu ve zihin yapısını değiştirir.

Kişi bu duruma alıştıkça tolerans göstermeye başlar ve giderek daha fazla kumar oynamaya başlar. Bu durum kişiyi içinden çıkılamaz bir döngüye sokar.

Kişi birebir hazzı alabilmek için daha fazla oynar ve tekrar tolerans gösterir bu durum bu türlü sürüp masraf ve kişiyi tüketmeye başlar. Bu duruma örnek olarak sigara ve alkol bağımlılığı verilebilir.

Kişi içmeye başladıkça tıpkı etkiyi alabilmek için tükettiği sigara ve alkol ölçüsü artar. Kumar bağımlılığı kişiyi ruhsal, kişisel ve toplumsal olarak olumsuz tesirler.

Kumar bağımlılığından şayet kişi artık denetim edemiyorsa ve bu sorun kişinin hayatını çok fazla olumsuz etkiliyorsa bahsedilir.

Kumar Bağımlılığı Teşhisi

Kumar bağımlılığı teşhisi için DSM-5‘te yer alan ve aşağıda sıralanan kriterlere bakılmalıdır. Bu kriterlerden en az 4 tanesi, 12 ay boyunca görülüyorsa şahsa kumar bağımlılığı teşhisi konulur.

Bu kriterlerle yapılan kıymetlendirme kumar bağımlılığı testi olarak görülebilir.

Heyecan hissetmek için giderek artan ölçüde parayla kumar oynamak
Şahısta kumar oynamayı bırakmaya çalışması halinde sonluluk ve huzursuzluk görülmesi
Şahısta kumar oynamayı bırakmaya, durdurmaya yahut denetim etmeye karşı tekrarlayan biçimde başarısızlık olması
Sık sık kumar oynamakla ilgili düşünmek yahut plan yapmak
Kişinin hatalı, depresif yahut gerilim altında hissettiği (distres) vakitlerde kumar oynaması
Para kaybettikten sonra kazanma umuduyla tekrar kumar oynanması (kaybedilenleri kovalama)
Kumar oynamakla ilgili palavra söylemek ve bu durumu gizlemek
Kişinin eğitim ve iş fırsatlarını kumar sebebiyle kaçırması ve toplumsal hayatının kumar sebebiyle berbat etkilenmesi
Kumar oynarken kullanılan parayla ve finansal meselelerle ilgili diğerlerine güvenmek yahut bağımlı olmak
Kumar Bağımlılığı Tedavisi
Kumar bağımlılığı tedavisi seçenekleri aşağıda sıralanmıştır:

Terapi: terapi davranışsal terapi yahut kognitif davranışsal terapi olabilir. (CBT). Davranışsal terapi kişinin kumar oynama dürtüsünü sistematik olarak düşürmesini sağlar. Kognitif (bilişsel) davranışsal terapi ise kişinin kumar oynamakla ilgili hislerini ve niyetlerini değiştirmeyi sağlar.

İlaçlar: Duygudurum stabilize edici ilaçlar ve antidepresanlar şahısta görülen belirtileri azaltabilir ve bununla bir arada kumar bağımlılığının yol açtığı kimi hastalıkları giderebilir. Kimi antidepresanlar da kumar oynama dürtüsünü azaltır. Narkotik antagonistleri (madde bağımlılığında kullanılan ilaçlar) da kompulsif (dürtüsel) kumar oynamayı azaltabilir.

Dayanak kümeleri: Dayanak kümeleri bireye yalnız olmadığını hissettirir ve kişinin kendisi üzere kumar bağımlılığıyla uğraş edenlerle tecrübelerini paylaşması tedaviye olan faydayı artırabilir.

Kumar Bağımlılığı Tedavi Edilmezse

Kumar bağımlılığı tedavi edilmezse kişinin hayatını bir çok taraftan olumsuz tesirler.

Aşağıda sıralanan durumlara yol açabilir:

Kişinin özel hayatında ve bağlantılarında sorunlar
Bireyde finansal sorunlar ve hatta kişinin iflasına yol açması
Yasal sorunlar ya da kişinin yasadışı işlere bulaşarak mahpusa girmesi
Kişinin iş performansında azalma yahut performans düşüşüne bağlı iş kaybı
Kişinin genel sıhhatinin bozulması
Bireyde intihar kanıları, intihara kalkışma ve hatta intihar
Kumar bağımlılığı yalnızca ferdî bir sorun olmayıp şahısların ailelerini ve yakın etraflarını de çok büyük oranda etkilemektedir. Aile yapısını bozar ve şahsa olan inancı sarsar.

Birebir vakitte bireyin çocukları varsa onların geleceğini riske sokabilecek davranışlara yol açar ve hatta alakaları zayıflatarak kişinin ailesinde ruhsal sorunlara yol açabilir.

Ailede öngörülemez ve gerilimli bir ortam olması çocuklarda ve eşlerde de korku bozukluğu ve depresyon üzere sorunlara yol açabilir.

Şayet birey kumar oynamak için ailesine gereğince vakit ayırmıyor ve çocuklarıyla ilgilenmiyorsa bu durum onların fizikî ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyecektir.

Kumar Bağımlılığına Ne Uygun Gelir?

Kumar bağımlılığında toplumsal dayanak ve kişinin yalnız bırakılmaması çok kıymetlidir.

Bununla ilgili olarak bireye takviye olunmalı ve tedaviye devam etmesi için kişi teşvik edilmelidir.

Tıpkı vakitte güzel bir yeme nizamına sahip olmak, etkin olmak ve kaliteli uyumak kişinin genel sıhhatini ve his durumunu düzelteceği için kumar bağımlılığıyla bir arada görülebilen depresyon ve telaş bozukluğuna güzel gelir.

Kumar Bağımlılığına Ne Düzgün Gelmez?

Bireye kumarı hatırlatan kişi ve yerler kumar bağımlılığını tetikleyeceği için şahsa âlâ gelmez.
Alkol, sigara ve öteki husus kullanımı da bağımlılığı kötüleştirir.
Gerilimli bir hayata sahip olmak ve toplumsal takviyenin olmaması kişinin bağımlılığını artırabilir.
Makûs beslenme sistemi, hareketsiz ömür, sistemsiz uyku ve güneş ışığına az maruz kalmak bireyde görülen depresyon ve başka duygudurumun bozukluklarının görülmesine neden olabilir.
Kumar Bağımlılığı İlaçları
Kumar bağımlılığında kullanılan ilaçlar aşağıda sıralanmıştır.

Antidepresanlar: SSRI yahut SNRI kümesi antidepresanlar tercih edilebilir.

Duygudurum stabilize edici ilaçlar

Narkotik antagonistleri: Birebir vakitte unsur bağımlılığında kullanılır.

Gebelerde Kumar Bağımlılığı

Gebelerde kumar bağımlılığı görünürde bireye bir ziyan vermese de birçok taraftan gebe bireyi ve bebeği makus etkileyebilir. Kazanıp kazanamama gerilimi gebe bireyde gerilim hormonu düzeylerini artırır.

Kişi nitekim bağımlıysa bağımlılıkla birlikte görülebilen depresyon ve korku bozukluğu kişinin hayatını olumsuz tesirler ve hamilelikte ve bebeğin doğumundan sonra gerekli bakımın yapılmamasına neden olur.

Bağımlı anne bebeği için umursamaz davranabilir ve hatta kumar oynayabilmek için bebeğin bakımını aksatabilir. Bu durumda aile yakınları ve eşler çok dikkatli olmalı rastgele şüphelenilen bir durumda bir profesyonelden yardım istenmelidir.

Hamilelikte görülen kumar bağımlılığıyla ilgili tedavi planlaması hekiminiz tarafından yapılacaktır. Hamilelikte ilaç kullanımı meseleler yaratabileceğinden bu devir için terapi doğumdan sonra ilaçlı tedavi olacak biçimde bir tedavi planı izlenebilir. Yeniden de en son karar bu bahsin uzmanı biri tarafından verilmelidir.

Çocuklarda Kumar Bağımlılığı

Kumar bağımlılığı çocuklarda ve gençlerde de görülebilir. Aile çocuğunu çok yeterli gözlemlemeli ve dikkatli olmalıdır. Kumar oynamak birçok halde olabilir: kart oyunları, piyango çekilişleri, uygulamalar, görüntü oyunları ve spor bahisleri üzere.

Çocuklar ve ergenlerde kumar oynanması onlarla konuşarak ve kumardan öteki aktiviteler gençlere özendirilerek önlenmeye çalışılmalıdır.

Gençlerde kumar bağımlılığının ihtar veren belirtileri uykuda değişim, duygudurumda bozulma, okuldaki başarıda düşüş, giderek artan para istenmesi ve toplumsal etrafta sorunlar ile kendini gösterebilir.

Kumar oynamak için yasal yaş hududu daha fazla olsa da kimi yerlerde kumar oynama yaşı 10’a kadar düşmektedir. Birçok çocuk ve genç kumar oynamaya konutta oynanan kart oyunları ve piyango biletleri ile başlar.

Kimi çocuklar bu tip oyunları ergenlik periyotlarında daha önemli kumar tiplerine dönüştürerek yarış ve spor bahisleri üzere kumar çeşitlerine yönelebilir. Tıpkı vakitte internette ve televizyonda yayınlanan kumar ve bahsi özendiren reklamlara çocukların kolay kolay ulaşabileceği bilinmektedir.

Akıllı telefonlardan ve kimi uygulamalardan para kullanmadan oynanabilen bahisler çocuklara cazip görünür ve sanal kumar bağımlılığına dönüşebilir. Tüm bu imkanlar kumar oynamayı her vakit ve her yerde elverişli hale getirmektedir.

Çocuklar ve ergenler kumar oynamayı eğlenceli bulur ve toplumsallaşma aracı olarak görebilir zira online oynanan kumarlar sohbet imkanı sağlamakta ve bu uygulamalar daha çok arkadaş davet edilmesi için gençleri teşvik etmektedir.

İnternet üzerinden oynanan bahislerde birinci başlarda gençlerin kazanması sağlanır böylelikle genç her vakit birebir formda kazanacağını umarak oynamaya devam eder.

Çocuklar ve ergenleri kumar bağımlılığından korumak için onlara kumar oynamanın nasıl olduğu açıklanmalıdır.

Bu tip oyunların kazanmanın neredeyse imkansız ve imkansıza yakın olduğu gencin anlayacağı bir lisanla açıklanmalı ve gerçek hayattan örnekler gösterilerek kumar bağımlılığının insanların hayatlarını nasıl mahvedebileceği anlatılmalıdır.

Kumar oynamayı çocuk yahut ergen can sorunu ve gerilimden kaçınma yolu olarak kullanabileceği için onu daha yeterli ve gelişimini destekleyen aktivitelere yönlendirmek yanlışsız olacaktır.

Yetişkin bireylerde olduğu üzere şayet genç kişi sigara yahut alkol kullanıyor, gerilimli bir hayat yaşıyor, depresyon yahut tasa bozukluğu yaşıyorsa kumar bağımlısı olma riski daha yüksektir.

Kumar Bağımlılığı için Hangi Doktora Gidilir?

Kumar oynamakla ilgili sorun yaşadığını düşünen şahıslar kendilerine şu soruyu sormalıdır: “Eğer istersem kumar oynamaya son verebilir miyim?” bu soruya verilen yanıt hayırsa ve kişi kendini denetim etmekte zorlanıyorsa tıpkı vakitte bu durum kişinin hayat kalitesini düşürüyorsa yardım aranmalıdır.

Kumar bağımlılığından nasıl kurtulurum? diye soran şahıslar bununla ilgili olarak hastanelerin Psikiyatri kısmına başvurularak bir psikiyatri tabibinden randevu alınabilir yahut bağımlılıkla savaşan öteki akıl sıhhati profesyonellerine yahut kurumlara (Yeşilay gibi) başvurulabilir.

Kumar bağımlılığı farklı bakış açılarıyla açıklanır. Bu açıklamalardan birincisi, kumar oynayan bireylerin duruma hakim olduklarına dair yanlış kanıları vardır. Bu çarpık ve yanılgılı fikirlerle oynamaya devam ederler. Oyunu kendilerinin denetim edebilceğine inanırlar. Bu çarpık kanılar risk alma davranışlarını arttırır.

İkinci bakış açısına nazaran, kumar bağımlısı şahıslar kumar oynadıkça ve tesadüf yapıtı kazandıkça bu onlar için bir ödül manasına gelir. Bu mükafatın daima daha fazlasını almak için oynarlar. Üçüncü bakış açısına nazaran, bireyler hayatlarında yolunda gitmeyen işlerden, ıstıraplardan kurtulmak emeliyle kumara yönelirler. Son bakış açısına nazaran ise, kumar bağımlılığının nedeni beyindeki düzeneklerde (serotonerjik ve noradrenerjik) yatmaktadır. Bu görüşü kanıtlayan nörobiyolojik çalışmalarda yapılmıştır.

Kumar bağımlılığı, bireylerin kumardan kar elde etmeleri ile başlamaktadır. Bireyler kazandıklarını gördüklerinde daha çok kazanmayı hayal ederek tekrar oynar. Kazandıkça kendisine itimadı artar. Şanslı olduğuna, yetenekli olduğuna inanmaya başlar. İstediği kadar kazanamadığında bu defa hırslanır ve daha büyük paralarla oynamaya başlar.

Bireyler kaybettikçe oynarlar zira bir dahaki oyunda kazanacaklarına ait optimist hisler taşırlar. Bu durumda kişi elindeki her şeyi kumarda kaybedebilir. Bu kaybetme periyodudur. Kaybetme periyodunu tükenme evresi izler. Aile hayatında, iş hayatında sıkıntılar artar ve şahıslar daha fazla para için yasadışı olaylara girişebilirler. Son evrede kişi kaybettiklerini kovalamaktan vazgeçer.

Kayıpların yerine konamayacağı anlaşılınca şahısta depresyon ve intihar düşünceleri/ teşebbüsleri olur. Kişi bu bağımlılıkla birlikte başka bağımlılıklara da açık hale gelir. Bir husus ya da davranışa karşı kişinin bağımlılık geliştirmesi, o husus ya da davranışın bireyde dopamin hormonu salgılatmasına ve bunun oranına bağlıdır. Sanal kumar bağımlılığının bu kadar yaygınlaşması ve bireylerin internet üzerinden oynadıkları kumarın sonuçlarını çabucak görmeleri onlarda hazza yol açmakta ve daha sık oynamalarına sebep olmaktadır.

Kumar bağımlılığının DSM-5 teşhis ölçütleri (belirtileri) nelerdir?

Sayılan belirtilerden dört ya da daha fazlasının 12 ay içerisinde şahısta gözlenmesi ve kişinin tekrarlayan biçimde fonksiyonelliği bozacak derecede kumar oynaması kumar bağımlılığı rahatsızlığına eğilimli olduğuna işaret eder. Kesin bir teşhis konması için kişinin bir uzmanla görüşmesi gerekmektedir.

Sistemsiz bir biçimde kumar oynamak
Kumar oynamakla sıkça meşgul olmak
İstenen düzeyde heyecan duymak için (Tolerans) daha fazla parayla kumar oynamak
Kumar oynamayı durdurma (Çekilme) esnasında yaşanan külfet ve sinililikten kurtulmak için yinelenen başarısız gayretler
Hayatın temel alanlarında kumar oynanması
Hüzünlü ve mutsuz ruh halinden kurtulmak için kumar oynamak
Kaybettiklerini geri kazanmak için yine kumar oynamak (kaybettiklerini kovalamak)
Kumarla ilgili değerli bağlantılarda bulunmak
Kumar oynamak için bir diğerine güvenmek
Kumar bağımlılığı testi
Kumar bağımlılığında dışarıdan bir husus alımı olmadığı ve fizikî bir belirtisi bulunmadığı için yapılacak medikal testlerle ve fiziki müşahedeyle bu bağımlılığı anlamak mümkün değildir.

Kumar bağımlılığını nasıl anlayacağınızı merak ediyorsanız, kendinizin, eşinizin ya da bir yakınınızın kumar bağımlısı olduğunu düşünüyorsanız South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKTT), Kumar Oynama Motivasyonları Ölçeği (KOMÖ), Kumar İle Bağlantılı Kanılar Ölçeği ( KDÖ) ve Kumar Semptomları Kıymetlendirme Ölçeği (KSDÖ) üzere ölçekler bulunmaktadır. Bu testler kumar bağımlılığı ile ilgili fikirler verir. Bunun yanı sıra aşağıdaki 10 sorunun birçoklarına “evet” cevabını veriyorsanız da kumar tavrınızın sorunlu olma ihtimali yüksektir. Kumar bağımlılığı teşhis ve tedavisi için bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.

Daima oyun oynamayı düşünüyorum.
Zannettiğimden daha fazla para kaybediyorum.
Ekseriyetle kaybettiklerimi geri kazanmak için oynuyorum.
Ne kadar para ile kumar oynadığımı saklarım.
Kumar oynamanın hayatımdaki her şeyden daha kıymetli olduğu durumlar oldu.
Kumar için sıklıkla borç alıyorum.
Kumar oynamak için para teminimi yasal olmayan halde gerçekleştirdim.
Kumar oynamayı bırakmayı ya da azaltmayı denedim lakin başaramadım.
Bırakma denemelerimin sonucunda mutsuz oldum.
Kumar özel hayatımı ve iş ömrümü olumsuz etkiledi.

Kumar oynamanın ziyanları nelerdir?

Şahsa ziyanları
Alkol ve sigara üzere unsurlara karşı bağımlılık geliştirme mümkünlüğü artar
Kumarda daima kazanma hırsı içerinde olduğundan bu hırs onun kendine ve etrafına ziyan vermesine sebep olur.
Kumar bağımlılığı yüzünden bağlantıları bozulur.
Kendisini yasa dışı bir dünyanın içinde bulur ve fiziki ziyanlara uğrayabilir.
Önemli maddi kayıplar yaşar.
Bireylerin kumar bağımlılıklarından evvelki kişilikleri değişmiş gözüyle bakılır. Bağımlılıkları yüzünden ahlaksız, yalancı, güvenilmez damgası yerler.
Depresyon, intihar niyetleri ve teşebbüsleri, cinsel fonksiyon bozuklukları üzere rahatsızlıklar kumar bağımlılığına eşlik eder.
Aileye ziyanları
Maddi kayıplar ve bu kayıpların yol açtığı ruhsal meseleler ortaya çıkar.
Boşanma ve aile içi şiddet yaşanabilir.
İstismarlar daha çok yaşanır.

Kumar bağımlılığından büsbütün kurtulmak mümkün mü?

Kumar bağımlılığı bir hastalık mı? Kumar bağımlılığına eşlik eden rahatsızlıklar nelerdir?

Kumar bağımlılığından gerekli tedavileri uygulayarak ve bu tedavilerin yanı sıra sürdürülen terapi yoluyla büsbütün kurtulmak mümkündür. Kumar bağımlısı şahıslara iradesiz bireyler olarak bakılmaması gerekir. Kumar bağımlılığı da öbür husus bağımlılıklar üzere bir bağımlılıktır. Hasebiyle kumar bağımlısı bireylerin bu davranışları bir sıhhat sorunu olarak olarak ele alınmalıdır. Kumar bağımlısı kişi tedavi olmayı kendisi istemeli, kumarın olumsuz tesirlerini fark etmelidir ve yakınları şahsa toplumsal takviye sağlamalıdır.

Kumar bağımlılığı beyinle ilgili bir hastalıktır. Beynin ödül ve ceza sistemi denilen bölgesi etkileniyor ve bunun neticinde kişi daima ve tekrarlayan bir biçimde bu davranışı gösteriyor. Kumar bağımlıları kazandıklarında beyinlerindeki ödül merkezi uyarılıyor ve dopamin ortaya çıkıyor. Bu bireye haz veriyor.Bağımlı olan şahıslar artık bu dopamin hazzına tekrar tekrar ulaşmak istiyor ve kumar oynama davranışını denetimsizce sürdürüyor. Bu da bağımlılığa giden yolunu açıyor.

Kumar bağımlılığına, başka husus kullanım bozuklukları,alkol kullanım sorunu, dürtü denetim bozukluğu, çok yemek yeme bozukluğu, kompulsif alışveriş,duygudurum bozukluğu, anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği ve kişilik bozuklukları üzere çeşitli ruhsal rahatsızlıklar eşlik etmektedir. Bunun yanı sıra bağımlıların yaşadıkları yüksek gerilim onların migren, mide krampları, tansiyon, unutkanlık üzere fiziksel- duygusal rahatsızlıklar yaşamalarına neden olabilmektedir.

Üstte sıralanan ruhsal bozukluklar kumar bağımlılığının sebebi olabildiği üzere sonucu da olabilirler.

Kumar bağımlılığı genetik mi?

Bakıldığında herkes kumar bağımlısı olabilir lakin kumar bağımlısı olmanın risk faktörleri vardır. Ailede kumar oynanıyorsa aileden görerek, kumar oynanan bir arkadaş ortamı varsa o kümeye dahil olmak için ya da kumar bağımlılığına genetik bir eğilim olabilir. Kumar bağımlılığı genetik bir hastalıktır. Genetik faktörler de riski arttırır. Kumar bağımlılığı ile ilgili makalelerde ve yapılan çalışmalarda kumar oynama bozukluğu olan bireylerin ailelerinde de yüksek derecede kumar oynama bozukluğuna rastlanmıştır. Husus kullanım bozukluğuna sahip ebeveynlerin çocukları kumar oynama bozukluğu ve dürtüsellik açısından yüksek riskli kümede yer almaktadır. Genlerle ilgili yapılan çalışmalar birtakım genler ile tekrarlayan bağımlılık davranışları ortasında bir bağ olduğunu ortaya koymaktadır. Şunu da unutmamak gerekir ki risk faktörleri bağımlılığı arttırabilir ya da risk faktörü yoksa azaltabilir fakat bu risk faktörleri büsbütün etkli değildir.

Eşim kumar oynuyor ne yapmalıyım? Eşimi kumardan nasıl kurtarabilirim?

Eşiniz kumar bağımlısı ise bu sizlerin de önemli gerilim ve bu gerilim sonucunda de sıhhat sorunları yaşamanıza neden olacaktır. Kumar bağımlısı şahısların eşlerinde, depresyon, güvensizlik, kuşku takıntısı, sonluluk üzere rahatsızlıklar gözlenir.Kumar bağımlısı bireylerin ailelerinde istismarlar olağan ailelere nazaran çok daha yüksektir.

Eşinizi kumar bağımlılığından kurtarmak için yalnızca sizin gayretleriniz, onunla konuşmanız ve onun deneme yapması kâfi olmayacaktır. Öncelikle eşinizin bu bağımlılığını kabul etmesi ve tedavi olmaya istekli olması gerekmektedir. Kumar bağımlılığının kesin teşhis ve tedavisi için bir ruh sıhhati uzmanına başvurmak gerekmektedir. Sistemli bir biçimde terapilere katılması ve kumar bağımlılığında kullanılan ilaçlar kullanılmasıyla eşiniz bu durumu atlatacaktır. Eşiniz tedaviye istekli olsa dahi bunun hem onun için hem de sizin için şiddetli bir süreç olacağını başta kabullenmeniz gerekmektedir. Ruh sıhhati uzmanının yönlendirmesiyle ya da sizin taleplerinizle aile danışmanlığı almak da eşiniz ve tüm aileniz için yararlı olacaktır. Bu süreçte bağımlı bireye sağlanacak toplumsal dayanak çok değerlidir.

Kumar bağımlılığı tedavisi

Kumar bağımlılığı tedavisinde öbür bütün bağımlılık tipleri üzere şahısların bağımlı olduklarını kabul edip, bu bağımlılıktan kurtulmak istemesi gerekmektedir. Şahısların kumarın kendi hayatlarını ve etrafındaki insanların hayatlarını nasıl etkilediğini farkına varması gerekmektedir. Aksi halde hiçbir tedavi başarılı olamaz. Bireyler hayatını yine yapılandırmaya hazır olmalıdır. Eski alışkanlıklarını terk etmeli, kumar oynadığı yerlere gitmemeli, kumar oynamaya gittiği arkadaşlarıyla görüşmeyi bırakmalıdır.

Kumar bağımlılığının tedavisinde ilaçlar ve psikoterapi sürecinin birlikte yürütüldüğü bir tedavi planlaması yapılır. Kumar bağımlılığı terapisinde ruh sıhhati uzmanının danışan için uygun olduğunu düşündüğü terapi yaklaşımları kullanılır. Birden fazla vakit birden fazla yaklaşımdan yararlanılır. Çoklukla davranışsal terapiler ve bilişsel davranışçı terapilerden yararlanılır. Kumar bağımlısı kişinin hayatını olumsuz manada etkileyen bu sorunun kökenleri incelenir. Bireyin davranışına neden olan etmenler ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Bireyin kumar oynama riskini arttıran etmenler üzerinde durulur, bunlar ortadan kaldırılmaya çalışılır. Kumar bağımlısı bireyler, yaşadıkları zorluklar ve hüzünler karşısında tekrar kumar oynamaya yönelirler. Bu üzere acil durumlar için plan yapılır. Bireyin ailesi de terapi sürecine gerekli görülen yerlerde dahil edilir. Kumar bağımlılığının tedavisinde psikoterapi kısmında EMDR terapisinin de tesiri büyüktür.

Kişiyi kumar oynamaya iten sebepler ortasında travmatik olaylar varsa EMDR terapisi ile kişinin bu travmalarla ve kumar bağımlılığının yarattığı travmatik yaşantılarla yüzleşmesi sağlanır ve bu travmalar işlemlenir. Kumarı çağrıştıran uyaranların kişi üzerindeki tesirinin yok olması sağlanır. Kişi gereğince güçlenince de terapist ile birlikte bir gelecek şablonu planlanır.

Kumar bağımlılığının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Duygudurum düzenleyici ilaçlar, antidepresanlar (SSRI ve SNRI, seratonin ve dopamin hormon istikrarını sağlayan ilaçlar) ve opioid antagonistleri kullanılır. Naltrekson ve Nalmefen bedellendirilen opioid antogonistler; paroksetin, fluvoksamin, sitalopram, bupropion ve essitalopram da antidepresanlardandır. Duygudurum düzenleyicisi olarak da karbamazepin, topiramat ve lityum kullanılır. Bu ilaçlar bireylerin belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğu üzere kumar bağımlılığı ile ortaya çıkan hastalıkları da gidermeye yardımcı olur. Antidepresanlar kişinin kumar oynamasında tesirli olan dürtüsünü azaltmaya ve denetim altına alınabilir hale getirmeye yardımcı olur.

Kumar bağımlılığının tedavisinde dayanak kümeleri da değerlidir. Kişi takviye kümelerine ruh sıhhati uzmanı vasıtasıyla ulaşabilir. Tedavi olunan merkezin dayanak kümeleri olabilir. Bu kümeler tıpkı ya da misal problemleri yaşayan bireylerden oluşur ve şahıslar birbirleriyle tecrübelerini paylaşarak yalnız olmadıkları hissini hissederler.