Laparoskopi nedir? Nasıl yapılır?

Laparoskopi (karnın içine bakma) hem teşhis hem de tedavi emeliyle kullanılan bir ameliyat metodudur. Hastanın karın bölgesinden cilde 1 cm genişliğinde kesi yapılır ve bu kesi yerinden karın içerisine gerçek bir tüp yerleştirilir. Bu tüp içerisinden yerleştirilen bir kameradan elde edilen imajlar monitörlere yansıtılarak karın içindeki organlar denetim edilir.

Bu sırada karın içerisinde geniş bir alan oluşması için; karın içerisine karbondioksit (CO2) gazı verilerek karın şişirilir. Daha sonra yapılacak ameliyat tipine nazaran 3-4 adet 0,5-1 cm genişliğinde ciltteki uygun yerlere kesiler yapılarak yeni tüpler yerleştirilir. Bu yeni eklenen tüplerin içerisinden “uzun cerrahi aletler” yerleştirilerek planlanan ameliyat gerçekleştirilir. Kimi ameliyatların bitiminde ameliyat yapılan organın (böbrek gibi) çıkarılması için uzatılmış biri kesi yapılabilir.

Evvelce büyük cilt kesikleriyle yapılan ameliyatların büyük çoğunluğu; karına açılan bu tüplerden yerleştirilen aletler ile çok daha küçük kesiklerle yapılabilmektedir. Kameranın dokuları yaklaşık 20 kat büyütebilmesi, net manzara sağlaması ve ameliyat alanını çok farklı açılardan gösterilebilmesi bu usulün en kıymetli avantajlarıdır. Laparoskopik ameliyat yolları “genel cerrahi, üroloji, bayan doğum, çocuk cerrahisi” branşlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Üroloji branşında yapılan çabucak hemen tüm ameliyatlar laparoskopik teknikle de yapılabilmektedir (böbreküstü bezi, böbreki üreter, mesane, prostat, inmemiş testis).

LAPAROSKOPİK AMELİYATTAN EVVEL

Laparoskopik ameliyat öncesinde yapılacak hazırlıklar klâsik bir ameliyat hazırlığına benzerlik gösterir. Aspirin, Coumadin üzere kanamayı arttırıcı yahut kan sulandırıcı ilaçların ameliyattan evvel hekiminizin bilgisi dahilinde kesilmesi gerekir. Ameliyattan yaklaşık 6-8 saat evvel ağızdan beslenmeyi bırakmanız ve kimi vakit bağırsak paklığı için özel bir diyet almanız gerekebilir. Daha evvelce karın bölgesinden geçirmiş olduğunuz açık ameliyatlar laparoskopik ameliyatı zorlaştıracaktır ve bu durumdan hekiminizin haberi olması gerekmektedir.

LAPAROSKOPİK AMELİYATTAN SONRA

Açık ameliyatlara kıyasla daha az olmakla birlikte, laparoskopik ameliyattan sonra da kısmi bir rahatsızlık hissi olur. Karın içerisinde kalan bir ölçü karbondioksit gazı nedeniyle ve ameliyat esnasında bağırsaklara yapılan müdahaleler nedeniyle karın bölgesinde bir rahatsızlık hissi olur. Uzun süren ameliyatlardan sonra ise omuz ağrısı da görülebilir.

Ameliyattan sonra tabibin bilgisi dahilinde mümkün olduğunca erken hareketlere başlanması hasta şikayetlerini azaltacaktır. Hastalar sıklıkla birkaç gün içinde taburcu edilirler ve kısa vakitte olağan aktivitelerine dönerler.

LAPAROSKOPİK AMELİYATIN RİSKLERİ

Küçük kesilerle yapılıyor olmasına karşın; önemli (majör) komplikasyonları olabilen bir ameliyattır. Laparoskopi sıkıntı bir tekniktir, özel bir eğitim-deneyim gerektirir ve kimi vakit açık cerrahiden uzun sürer. Ameliyatla ilgili riskler açık cerrahide olanlar ile benzeri iken; laparoskopik ameliyattan sonra teneffüs sorunları olabilir. Bunun dışında karın içerisine birinci tüpler yerleştirlirken kan damarlarının ve bağırsakların zedelenmesi ihtimali vardır.

Karın içerisinin gazla doldurulması kimi vakit akciğerlere ve kalbe yük bindirebilir ve bu nedenle açık ameliyata geçmek gerekebilir. Kanamadan ötürü kan verilmesi ve enfeksiyondan ötürü antibiyotik kullanımı gerekebilir. Ameliyatınızı yapacak olan tabip ameliyatın laparoskopik olarak bitirilebileceğini garanti edemez, her ameliyatta açık ameliyata geçme ihtimali vardır. Kanama, beklenmedik bulgular, bir evvelki ameliyata bağlı yapışıklıklar ve ameliyat alanının gereğince görüntülenememesi üzere sebeplerden ötürü açık ameliyata geçiş gerekebilir.

LAPAROSKOPİK AMELİYATIN AVANTAJLARI

Daha az ağrı

Daha az kanama

Daha az enfeksiyon

Daha az ameliyat izi

Daha kısa hastanede yatış

Daha süratli ve daha kolay güzelleşme

Daha çabuk günlük aktiviteye dönüş