Menenjit aşısı

Her yaşta karşılaşılma riski bulunan lakin iki yaşının altındaki çocuklarda çok önemli tablolarla seyreden menenjit, yüksek ehemmiyet taşıyan hastalıklar içerisinde yer almakta olup acil müdahale edilmesi gerekmektedir.

Menenjit Nedir?

Menenjit beyin ve omuriliği çepeçevre saran meninks isimli zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkan kıymetli bir hastalıktır. Ateş, baş ağrısı ve de ense bölgesinde sertlik ile karakterize bu hastalığın etkeni bir virüs olabileceği üzere bakteri, mantar ya da paraziter kaynaklı da olabilir.

Menenjit hastalığı her yaşta karşılaşılabilecek bir hastalık olsa dahi hastalığın bebeklerde daha sık görülüyor olması bu hastalığın ciddiyetini arttırmaktadır.

Viral ve bakteriyel kaynaklı menenjit bulaşıcı karakterde olduğundan, öksürme, hapşırma, ferdî eşyaların ortak kullanımı ile burun, boğaz ve de kulak kanalı ile bedene girer. Akabinde beyin dokusuna ulaşarak enfeksiyona yol açar.

Menenjit Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Menenjit hastalığının kimi santral hudut sistemi hastalıkları ile emsal bulguları mevcut olsa da belirtilerin görüldüğü andan itibaren en yakın hastaneye gidilmesi gerekmektedir. Genel olarak menenjit hastalığında ortaya çıkan belirtiler aşağıdaki üzeredir:

 • 38 derece ve 38 dereceden daha yüksek ateş görülmesi
 • Şiddetli ve daima baş ağrısı duyumu
 • Boyun tutulması hali
 • Ensede sertlik hissi
 • Parlak ışığa bakmakta zorlanma
 • Sersemlik ve tepkisizlik hali
 • Bilinç bulanıklığı durumu
 • Havale geçirilmesi
 • Soğuk el ve soğuk ayaklar
 • Titreme hali
 • Hızlı solunum
 • Eklem ve kas dokularında ağrı duyumu

Özellikle menenjit hastalığında görülen yüksek ateş durumu, şuur bulanıklığı hali ve baş ağrısı üzere şikâyetlerde vakit kaybetmeksizin en yakın sıhhat kuruluşuna başvurmak gerekmektedir.

Çocuklardaki görülen temel belirtiler ise, yüksek ateş, ense bölgesinde hissedilen sertlik, baş ağrısı duyumu, şuur bulanıklığı hali, huzursuzluk hissi, mide bulantısı, kusma ve de parlak ışığa bakmada zorlanma formundadır.

Bunun haricinde, 2 yaşının altında olan çocuklarda temel belirtiler değil de aşağıdaki belirtiler fark ediliyorsa tekrar vakit kaybedilmeden en yakın hastaneye başvurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda;

 • Çocuğun göbek bölgesinin üst gerçek kalkık konumlanması ve de başının geriye hakikat bükülmesi,
 • İştah azalması ve daha az yemek yeme durumu,
 • İnleme halinde acı belirtisi ve tiz sesli ağlama,
 • Soluk ya da lekeli deri görünümü,
 • Kafada yer alan bıngıldağın çok biçimde gergin ve şişmiş olması,
 • Kaskatı olma durumu.

Menenjit hastalığı riski taşıyan çocuklarda karşılaşılan belirtilerdir.

Menenjit Teşhis Ve Tedavisi Nasıldır?

Menenjit hastalığının teşhisinin konmasında birinci olarak menenjit hastalığının belirtilerinin hastada görülüyor olması ve akabinde hastanın hastaneye yatışı ile lomber ponksiyon ismi verilen metot ile beyin omurilik sıvısından örnek alınmasıyla başlanır. Beyin omurilik sıvısı, bu bölgeden sıvı almak için özel olan bir iğne yardımı ile bel omurları ortasından omurilik sıvısı alınır. Alınan sıvının incelenmesi ile menenjit tanısı konur.

Hastalığın teşhisinde beyin bölgesinde hasar olup olmadığı ise bilgisayarlı tomografi ile incelenmektedir.

Menenjit hastalığının tedavisinde, bakteriyel kaynaklı menenjit ise uygun antibiyotikler kullanılarak tedaviye başlanır. Bunun yanı sıra şayet ki menenjit virüs kaynaklı ise ve resen güzelleşme hali düşük ise antiviral tedavi de uygulanır.

Mantar kaynaklı menenjit ender görülse de mantar sporlarının solunması sonucunda bedene girişi mantar kaynaklı menenjite yol açabilir.

Paraziter kaynaklı menenjit ise yeniden mantar kaynaklı menenjit üzere az olsa da tekrar karşılaşılabilme ihtimali her vakit için yer almaktadır.

Etkene yönelik uygulanan tedavinin yanı sıra ateş, kusma ve terleme kaynaklı sıvı kaybı görülüyorsa takviye tedavi ve duruma nazaran semptomatik tedavi de uygulanabilir.

Menenjit hastalığı ömrü riske atabilecek, kalıcı hasar bırakan çok tehlikeli bir hastalık olduğundan çabucak sıhhat kuruluşuna götürülmesi ve müdahale edilmesi gerekir.

Menenjitten Nasıl Korunursunuz? Menenjit Aşısı Hastalıktan Korur Mu?

Menenjit hastalığı bulaşıcı karakterde bir hastalık olduğundan hakikat korunma teknikleri uygulanarak bulaşma riskinin düşürülmesi mümkündür. Bu doğrultuda menenjit hastalığından korunmak için yapılabilecekler ortasında birinci olarak hijyene dikkat edilmesi gelir. Hijyen kriterlerinde ise eller kâfi oranda yıkanmalı, öksürme yahut hapşırma durumunda ağız kapatılmalıdır. Besinlerin âlâ pişirilmiş olması ve tekrar besinlerin güzel derecede temizlenmiş olmasına itina gösterilmesi gerekmektedir.

Günümüzde menenjit hastalığından korunmak için gelişmiş başarılı bir aşı programı mevcuttur. Bebekler iki aylıktan itibaren S. pneumoniae ve H. İnfluenzae Tip B aşılarının vurulmasıyla birlikte beş yaşından evvel karşılaşılabilecek olan menenjit riskine karşı müdafaa sağlanır. Bu sayede bu yaşlarda karşılaşılan yüksek risk oranı düşürülmüş olur.

Çocukluk çağının aşıları 2, 4 ve 6 ayda yapılan ve 1 yaş sonrası rapel biçiminde tekrarı uygulanan zatürre aşısı ve 2, 4, 6. aylarda vurulan ve 18. ayda rapeli yapılan beşli karma aşıda bulunan Haemophilus influenza aşısıyla iki kıymetli menenjit riskine rağmen bebeklerde aktif müdafaa sağlanır.

Bunların haricinde, bilhassa bulaşma riski yüksek yurt, kreş ve askeriye üzere alanlar, Afrika kıtası, Hindistan bölgesine gerçekleştirilecek seyahatler ile Hac ziyaretinde de aşı uygulaması yapılabilir.

Menenjit Aşısı

Meningokok aşıları polisakkarid ve konjüge olmak üzere 2 tiptir. Günümüzde çocuklarda daha yeterli immün cevap oluşturması sebebiyle polisakkarid aşılar yerine konjuge aşıların kullanımı tercih ediliyor.

Özellikle belirtmekte mecburilik hissettiğim nokta %95’in üzerinde bir muhafaza sağlanabilmesi için 2 aşınında uygulanmasının gerekliliğidir. Maddi pahası yüksek de olsa Menenjit aşılarını yaptırmak çocuğunuz için yerine getirdiğiniz hayati sorumluluklardan biridir.