Obsesif kompülsif bozukluk (takıntı)

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB); kişinin isteği dışında zihninde beliren, kişinin birçok vakit mantıksız bulduğu, tekrarlayıcı fikir, dürtü ya da imgeler olarak ortaya çıkan obsesyonlar (takıntı) ve bu obsesyonların yol açtığı tasayı azaltmak ya da gerçekleşmesinden korkulan kimi olayları engellemek için aşikâr kurallarla tekrar tekrar yapılan, motor yahut zihinsel aksiyonlar yani kompülsiyonlar (zorlantı) ile seyreden bir bozukluktur. Fonksiyonellikte besbelli bozulmaya neden olur ve ömür kalitesini düşürür.

OKB hastaları takıntılarını yok saymaya yahut durdurmaya çalışsa da bu durum tasaları artırdığı için engellemeleri mümkün olmaz. Kurtulmaya çalıştıkça durum daha makus sonuçlanabilir.

OKB sıklıkla görülen belirtiler şunlardır;

Çok paklık yapma

Fazla nizamlı olma gayreti

Objelere dokunamama, kirleneceği fikri

Daima el yıkama, duş alma

Ziyan göreceğine dair niyetler

Sarılmaktan yahut el sıkmadan kaçınma

Bir şeyleri daima sayma

Tekrar tekrar denetim etme

Tedavisinde birtakım durumlarda ilaç ve ayrıyeten bilişsel-davranışçı terapiler önerilmektedir. Terapide abartılı niyetler ve davranışlar üzerine konuşma, nedenleri konusunda farkındalık geliştirme ve bu düşünce/davranışları azaltma üzerine çalışılmaktadır.

Zafer Tapancı, Obsesif kompulsif bozukluk olgularında silik nörolojik bulguların obsesif kompulsif belirtiler ve disasiyasyon ile bağlantısı, 2017