Öğrenme güçlükleri ve dikkat eksikliği bilinçaltı temizleme ile çözme

Öğrenme, bireyin beyninin en kıymetli özelliklerinden birisidir. Öğrenemeyen ya da öğrenmeyen bireylerin hayatının ne kadar güçlü hale geleceğini bilmekteyiz. Bireyin yeni deneyimler, bilgiler ve marifetleri kazanması bilgi ve marifetlerinin öğrenerek geliştirmesi ömrü kolaylaştırırken öğrenme yolunda yaşadığı sorunlar ise kişiyi kıymetli faydalardan alıkoyar. Öğrenme zahmetinde zekanın kimi alanlarında yaşanan aksaklıklar olduğu bildirilmiştir.

Çok farklı zeka işlevlerinden kimilerinde bireyin kendi kapasitesini gösterememesi öğrenme zahmetine yol açtığı söylenmiştir. Bunun büsbütün nörogelişimsel farklılıklar olduğu bildirilmiştir.

Her insanın karakteri, sesi, parmak izi, dna’sı farklı olmakta birebir biçimde öğrenme yolları da farklılıklar gösterebilir. Birtakım bireyler sözel alanda çok düzgün öğrenme yeteneği gösterirken, birtakım bireyler ise motor ya da performans hünerlerinde uygun bir yetenek gösterebilirler.

Öğrenme zahmeti, etkilenme durumuna nazaran okuma zahmeti, yazma zahmeti, sayısal zahmeti üzere alanlarda olabilir. Bu sebeple öğrenme zahmetleri bilhassa okul maharetini olumsuz tarafta etkileyebilir.

Uzmanlarımıza nazaran belirtileri; Yavaş okuma, eksik okuma, okuma çalışmalarını sevmeme, okuduğunu anlamama, sözlerin sonunu yanlış tamamlama üzere sayılabilir. Harf karıştırma, harfleri ezbere yazamama, hatırlamakta zorluk çekme, yazmadan hoşlanmama, bozuk yazı, eksik yazma durumları da yazma güçlülüğünün belirtisi olabilir.

Kolay matematik süreçleri çözememe, formülleri ezberleyememe, çarpım tablosunu hiç olmadık vakitte karıştırma durumları da matematik zahmetinde görülebileceğini belirtmişlerdir.

Pekala sebepleri için neler denmiş?

Bu durumlarda hudut sistemi gelişirken farklı irtibatların olduğu, olması gereken irtibatların ise olmadığı üzere görüşler olsa da kesin bir sebebi ortaya konulamamıştır.

HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN AKADEMİK MUVAFFAKİYETİNİ ARTIRMAK İÇİN TEKLİFLER

1.Y aşına uygun ve yapabileceği misyonlar vermek. Yapamayacağı bir şey istemeyin.

2.Sorumluluk duygusu verip ve artırmak.

3.Kendine güvenmesini sağlamak.

4. Yaşından ve olduğundan daha küçükmüş üzere davranmayın.

5. Birlikte vakit geçirin, kendisini tabir etmesini sağlayın.

6.Ders için kâfi vakit ayırmasında yardımcı olun.

7.Başarılarını uygun, abartısız ödüllendirin.

8.Her vakit cesaretlendirin.

9. Destekçisi olun, kölesi değil.

10. Motivasyonunu artırın.

11.Eğitimci ile bağlantı halinde olun.

12.eğitimcinin tekliflerini dikkate alın.

13. Gerilimini göz gerisi etmeyin, ruhsal durumuna dikkat edin.

14. Aile içi huzur ve sevgi ortamını hazırlayın.

15. Ebeveyn olarak dersleri konusunda birlikte takviye olun.

16. Okuma alışkanlığı kazanmasında yardımcı olun.

17. Dikkatini dağıtmayacak ders çalışma ortamı hazırlayın.

18. Kapasitesinden daha fazla beklenti içinde olmayın.

19.Dersler ve imtihanlar konusunda paniğe yol açacak davranışlarda bulunmayın.

20.Düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırın.

21. Arkadaşları ile rekabet içinde olmasına yer hazırlamayın, sürüklemeyin.

22. Asla öbürleri ile kıyaslamayın.

23. Çok çok ders çalışmasını hobilerini artırarak sınırlayın.

24. Bilhassa çok zorlandığı derslerde birlikte çalışarak onun yanında olduğunuzu, desteklediğinizi hissettirin.

25.Görme yahut işitme sorunu olup olmadığını göz önünde bulundurun.

Sevgi ile kalın…