Özel öğrenme güçlüğü ( disleksi ) disleksi nedir?

Özgül Öğrenme Zahmeti, ‘Çok zeki lakin okumada yanılgıları var’, ‘çok akıllı bir çocuk lakin yazısı okunaksız ya da aksi yazıyor’, ‘matematiği zehir üzere lakin okumayı sevmiyor’, ‘çok hoş okuyor fakat matematikte zorlanıyor’, üzere birbiriyle uyumsuz performanslarla karşımıza çıkar. Farklı öğrenen bu çocuklar spesifik zahmetleri nedeniyle okulda da pek çok derste sorun yaşarlar. Tutarsız ve değişken bir performans sergilerler. Güzel okuyamayan bir çocuk matematiği çok yeterli anlasa bile sorunları yanlış okuduğu için matematikte de başarısız olur. Sembolleri karıştıran bir çocuk matematik süreçlerini karşıt yapar. Yazma zahmeti olan bir çocuk soruları bilse bile okunaksız yazısı nedeniyle imtihanlardan düşük not alır. Farklı Özel Öğrenme Zahmeti tipleri okuma alanında “disleksi”, yazma alanında “disgrafi”, matematik hünerlerinde “diskalkuli” isimlendirilir.

Özel Öğrenme Güçlüğü(Disleksi) İle İlgili Ne Üzere Çalışmalar Yapmaktayım?

Özgül Öğrenme Zahmeti tanısı almış yada öğrenme zahmeti belirtileri taşıyan çocuklara has psiko-eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bu çocuklar için özel oluşturulmuş malzemelerle duyusal farkındalıkları arttırma, hakikat okuma, süratli okuma, görsel algı-işitsel algı geliştirme, dikkat ve hafıza güçlendirme üzere zorluk alanına özel uygun tekniklerle ferdî olarak çalışmalar yapılmaktadır. Çocuklara okuma ve yazma sıkıntılarıyla başa çıkma prosedürleri öğretilmektedir. Öğretmenlerle işbirliği yapılmakta ve ailelerin sıkıntıya ait bilgilendirilmeleri ve çocuğa yönelik tavırlarını düzenlemeleri hedeflenmektedir. Yapılan çalışmaların tamamı ulusal ve memleketler arası alanda kabul görmüş, bilimsel çalışmaların eseridir.

Burada en kıymetli nokta çocuğun kıymetlendirme basamağıdır. Değerlendirmede iki değerli maksat vardır; bunlardan biri çocuğun zorluk alanlarını tespit etmek, oburu de güçlü alanlarını tespit etmektir. Yani emel yalnızca çocuğu tanılamak değil, uygun psiko-eğitsel müdahale süreçlerini de planlayabilmektir. Bu planlama evresinde ayırıcı teşhis da atlanmamalıdır. Öğrenme zahmetinde dikkat eksikliğinin hem eşlik edebildiği, hem de dikkat eksikliği ile karıştırılabildiği unutulmamalıdır. Tanılama etabında kullanılan test ve mataryaller şunlardır;

–Wisc-4 Zeka Testi

-Özel Öğrenme Zahmeti Bataryası(Okuma-yazma-aritmatik kıymetlendirme, Head-Sağ-Sol Testi, Harris Lateralleşme Testi, Saat Çiz Testi, Öncelik-Sonralık Bağı, Sıralama Hünerleri, Sorun Çözme Becerisi)

-Nöro-psikolojik Testler

Dikkat edilmesi gereken en değerli nokta çocuğun zekasının olağan yada olağan üstü olmasıdır. Öğrenme zahmeti olan bir çocuk birebir vakitte zeka geriliği tanısı ALAMAZ!!!

Yapılan en büyük yanılgılardan biri de öğrenme zahmeti olan her çocuğa tıpkı program yada çalışmaların yapılıyor olmasıdır. Her çocuk özeldir ve her çocuğun yaşadığı zorluk alanı da farklıdır. Bunlar gerçek anlaşılır ve tespit edilirse atılacak adımlar hem daha net, hem de daha süratli olacaktır.