Pelvik ağrı ? ( göbeğin altında karnın en alt bölgesinin ağrısı )

Pelvis bölgesi göbeğin altında karnın en alt kısmına uyan karnın bölgedir. Pelvik ağrıda bölgenin ağrısıdır.

Pelvik ağrılar ergenlik devrinde sık karşılaşılan sorun olarak karşımıza gelmektedir.

Bu bölgenin ağrılarının jinekolojik ve jinekolojik olmayan nedenleri olabilir.

Gastrointestinal, bayan doğum, üriner sistem, iskelet kas sistemi, nörolojik ve psikososyal pek çok nedenler ağrıya yol açabilir

Kronik (uzun periyodik olan ) bu ağrıların 6 ana belirtisi vardır

1. Altı aydan uzun müddetli pelvik bölgede devam eden ağrının olması

2. Ağrının verilen tedavilere cevabının olmaması

3. Yapılan test formülleri ile tespit edilen doku hasarının yakınmalar ile bağlı olmaması

4.Belirtilerin depresyon ile bağlı olması

5. Fizik aktivitenin ağrı nedeni ile kısıtlanması

6. Şahsî ve aile içi ilgileri etkileyen duygusal gerilim olarak sayılabilir.

Kronik pelvik ağrının artmış olduğu durumlarda;

1. Cinsel istismar olup olmadığı

2. Anne ve kız kardeşte benzeri yakınmaların varlığı

3. Evvelden geçirilmiş pelvik inflamatuvar hastalık hikayesi

4. Karın ve pelvik bölgesinden geçirilen operasyon ve radyoterapi hikayesi

5. Depresyon ?

6. Alkol yahut ilaç kullanımı var mı?

7. Bayan genital organlarda yapışıklık olup olmadığı araştırılmalıdır.

Tanıda; Laboratuvar ve radyolojik tetkikler gösterici olabilir.

Tedavi ise şahsa özel olmalıdır .