Prematüre bebeklerde büyük tehlike

Geçtiğimiz hafta Sıhhat Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın imzasıyla vilayetlere gönderilen genelgeye nazaran riskli görülen prematüre bebeklere zarurî tarama yapılacak. Genelgenin detayları şöyle: “Prematüre retinopatisi (ROP), prematürelerde görülen retina damarlarının gelişimsel bozukluğuna bağlı olarak gelişen bir göz hastalığıdır. Gebelik haftası, düşük doğum tartısı, uygulanan oksijen tedavisinin mühleti ve konsantrasyonunun ROP için en güzel bilinen risk faktörü olmasının yanı sıra, prematüre bebeğin ek hastalıklarının, uygulanan tedavilerin ve girişimsel süreçlerin de ROP gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Ülkemizde her yıl canlı doğan bebekler içerisindeki prematüre sıklığı, bu prematürelerde gerçekleştirilen ROP taramaları sıklığı, ROP hastalığının tedavi edilmediği takdirde kalıcı körlükle sonuçlanması, erken teşhis ve hakikat vakitte uygun tedaviler ile kalıcı körlük riskinin yüksek seviyede azalmasının sağlanması sebebiyle Bakanlığımızca ROP hizmetleri ile ilgili iş ve süreçlerin düzenlenmesi gereksinimi doğmuştur.

TARAMA MECBURÎ OLACAK

32 haftadan küçük ve 1500 gramın altı doğan tüm bebekler ile 32 haftadan büyük ve 1500 gramın üstü doğmasına karşın kardiyopulmoner takviye tedavisi uygulanmış yahut bebeği takip eden uzman doktorun ROP gelişimi açısından riskli gördüğü prematüre bebeklere, doğumdan sonraki 4-6 hafta içinde ROP teşhis ve tedavi merkezlerinde zarurî olarak tarama yapılacak. Sıhhat Bakanlığı’nca yapılan planlamalara nazaran bünyesinde ROP teşhis ve tedavi merkezi kurulmasına karar verilen sıhhat tesisinde ilgili merkezin kurulması mecburî olacak. Tarama muayenesinde ROP teşhisi koyulan hadiseler, ilgili sıhhat tesisi sorumluluğunda olmak üzere en yakın ve uygun olan ROP teşhis ve tedavi merkezine sevk edilecek. Hastanın sevk ve nakli için belirlenen ROP teşhis ve tedavi merkezi, sevkle gönderilen hastayı kabul etmekle ve bekletmeksizin tedavisini sağlamakla yükümlü.”

Hürriyet