Psikodramanın sosyal kaygısı olan üniversite öğrencileri üzerindeki pozitif etkisi

Öz: Bu araştırmanın amacıpsikodramagrup oturumlarının üniversitede tahsil görmekteolan sosyalanksiyetebelirtilerine sahip gençler üzerindeki güzelleştirici tesirini incelemektir.2015 yılında yapılan bu araştırmaya özel birvakıf üniversitesindeki 9 öğrencinin iştirakiyle gerçekleştirilmiştir. Bu maksat ile toplumsal fobisi olduğu belirlenen 9 genç ile 21 hafta sonundapsiko-drama oturumları tamamlanmıştır. Öğrencilerin toplumsal kaygıölçümleri için 2001’de geçerlilik ve güvenirliğini Dilbaz ve Güz’ün yaptığıLiebowitzSosyal Korku Ölçeği kullanılmıştır. Ön test ve son test sonuçları SPSS16.0 programı Wilcoxon Testi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara nazaran öğrencilerin hem tasa hem de kaçınma alt faktörlerinde manalı bir fark olduğu gözlenmiştir.Sonuç olarak, psikodramanın toplumsal korku belirtilerine sahip gençler üzerinde manalı bir tesiri olduğu söylenebilir.