Psikoterapi nedir?

Psikoterapi nedir?

Birçok çeşidi olan psikoterapinin, bilhassa de ferdî psikoterapinin son yıllarda ülkemizde daha yakından tanınmaya başlandığını görmekteyiz. Bunun da tesiriyle, bu hususla ilgili birçok farklı kaynaktan bilgi paylaşılarak takviye arayışındaki bireylere sunulmaktadır. Tabi ki bu bilgi kaynaklarının hem avantajı hem de dezavantajları var. Dezavantajlar göz önünde bulundurularak, edinilecek bilgilerin gerçek kaynaklardan alınması daha değerli hale gelmiştir. Bu yazımızda psikologların uyguladığı ferdî psikoterapi seansları hakkında genel bir bilgilendirme yapalım. Evvel genel bir terim olarak psikoterapiyi tanıyarak ve sonra ise sık sık duyduğumuz ferdî terapi ile devam edelim.

Genel bir tanımla başlamak gerekirse, psikoterapi, bireylerin yaşamış oldukları problemleri (bu meseleler geniş bir yelpazedir; duygusal, düşünsel ve davranışsal elementlerden rastgele birisini yahut birilerini içerebilir) ele alarak, birey için gerekli olan ruhsal sıhhati, uygunluk halini sürdürmeyi yahut geliştirmeyi amaçlayan teknikleri içeren bir süreç olarak isimlendirilebilir. Psikoterapinin yapılış biçimine ve maksadına nazaran birçok çeşidi bulunmaktadır: kişisel terapiler, aile terapileri, çift ve evlilik terapileri, küme terapileri, çocuklarda oyun terapileri üzere daha birçok çeşit bunlara dâhildir. Psikologların uyguladığı psikoterapi çeşidi, bireyin gereksinimine ve tercihine nazaran belirlenmektedir.

Psikoterapi ekolleri nelerdir?

Psikolojide muhakkak ekoller (okullar) bulunmaktadır. Ekoller, psikopatolojiye (ruh bilimine) bakışta ve tedavide ışık tutan kıymetli kavramlardırlar. Yani ekollerin emeli tıpkı vakitte uygulanan terapiye dair genel sınırlarıyla bir yol haritası çizmek, bilimsel ve dengeli bir gidişhatı izlemek için yardımcı olmaktır.Her psikoterapi ekolünün farklı teknikleri ve seans yürütüş biçimleri bulunur. Psikologlar, danışanlarının ferdi farklılıklarını göz önünde bulundurarak, bir yahut birden çok psikoterapi ekolü üzerinden çalışabilmektedirler. Hangi psikoterapi ekolünün uygun olduğu, bireyin muhtaçlığı ve sıkıntıyla alakalı olan diğer birçok alt sebeple değişmektedir.Psikoterapi ekollerinden kimileri: Bilişsel-Davranışçı psikoterapi, Davranışçı psikoterapi, Danışan Merkezli psikoterapi, Şema terapi, Psikodinamik terapi, EMDR terapisi, Gestalt Terapisi, Bütüncül psikoterapi, Kabul ve Kararlılık terapisi, Sanat terapisi, Psikodrama üzere daha birçok çeşit formundadır.

Kişisel psikoterapi seanslarında neler yapılmaktadır?

Biraz evvel bahsettiğimiz üzere, psikoterapi ekollerine nazaran bu sorunun yanıtı değişir. Ancak genel olarak kimi noktaların üzerinde durmak mümkündür.

Görüşmelerde şahıstan ayrıntılı bir hikaye alımı yapılması ve gerekli bilgilerin toplanması psikoterapi seansları için çok kıymetlidir. Hasebiyle, gerekli tespit ve değerlendirmelerin yapılması için bireyle yapılan birinci seanslar kesinlikle buna ayrılmalıdır. Lakin değerlendirmenin psikoterapi sürecinin bir modülü olduğu, ondan farklı tutulamayacağı da unutulmamalıdır. Yani öteki bir deyişle birinci seanslar da psikoterapi seanslarıdır ve bu seanslarda da amaca yönelik çalışılır.

Kıymetlendirme seansları büyük çoğunlukla tamamlandıktan sonra ise uygun terapi ekollerinin sahip olduğu gidişhat danışan ile birleştirilerek özgün bir psikoterapi yol haritası oluşturulur. Bu basamaklarda psikoterapi devam ederken, kişinin, sorunun derinliklerine ve kendine dair farkındalık kazanmaya başlaması amaçlanır. Burada şayet gerekliyse psikolog, farklı psikoterapi tekniklerini de tedaviye ekleyerek seansları yürütmeye devam eder. Bu teknikler hem seans içi hem de seans dışında yapılan kimi uygulamaları içermektedir. Hangi tekniklerin kullanılacağı ise yeniden kişinin durumuna bağlıdır. Burada belirtilebilecek kıymetli bir nokta, psikoloğun halinin yahut uyguladığı psikoterapi çeşidinin katı ve tam planlanlandırılmış bir biçimde yürütülmemesi gerektiğidir. Psikoterapi süreci sonlanana kadar esnekliğin korunması ve değerlendirmenin devam etmesi birden fazla vakit faydalıdır. Zira çok katılık, psikoterapinin tabiatına ve tedavinin hedefine karşıttır.

Bu etaplarla birlikte tedavide belirlenen gayelere ulaşıldığında ise gidişat gözden geçirilmekte ve en uygun vakitte psikoterapi süreci sonlandırılmaktadır.

(Aklınızdaki sorular yahut randevu için profilimde bulunan numaradan bana ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileklerimle…)

Psikolog His Karaca