Sağlık Bakanlığı’ndan dikkat çeken ‘Favipiravir’ kararı

Sıhhat Bakanlığı, ‘Çocuk Hasta İdaresi ve Tedavi Rehberi’ni güncelledi. Buna nazaran artık COVID-19 tedavisinde, aileden onam formu alınarak 12-15 yaş ortası çocuklara da 5 gün müddetle Favipiravir ilacı verilebilecek.

Değişiklikle Hidroksiklorokin de rehberden çıkarıldı. Rehberde, “Olası ağır pnömonisi olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif hadiselerde ilaç tedavisi planlanabilir” cümlesi de “Olası ağır viral pnömoni bulguları olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif fakat ilerleme gösteren hadiselerde ilaç tedavisi planlanabilir” olarak değiştirildi.

KAYNAK: HÜRRİYET