Salgın sürecinde aşıyı reddederek çocuğunuzu ve toplumu riske atmayın!

Çocukluk yaş kümesinin en kıymetli sıhhat meselelerinden bir tanesi de, birden fazla bulaşıcı olan enfeksiyon hastalıklarıdır. Bu hastalıklardan korunmaya yönelik uygulamalar ise her vakit tıp uygulamaları içerisinde kıymetini korumuştur. Bu kapsamda aşılar, çocukluklarda gözetici sıhhat hizmetlerinin en değerli yapı taşlarından olup, yalnızca çocuğu korumakla kalmayarak toplum sıhhatine da değerli katkılar sağlar. Aşı olanlar sayesinde, toplumdaki kırılgan kümelerin da belirli oranda korunabildiğini söyleyebiliriz. Hamileler, çok küçük bebekler, savunma sistemi yetersizliği olanlar, organ nakli yapılanlar, kanser hastaları, kemoterapi üzere savunma sistemini baskılayan tedavi alanların sayısı, ülkemizde de gün geçtikçe artmaktadır. Kimilerinde aşılama yapılamayan bu kırılgan küme ve bireyleri düşündüğümüzde, aşılamanın bir toplumsal dayanışma olduğunu söylemek mümkündür.

Artan Aşı Aksiliği Sorunu İvedilikle Ele Alınmalı!

Aşı aksiliği birinci olarak, İngiltere’de gündeme gelmiş; bu devirde bir din alımı olan E. Massey, hastalıkların ilah tarafından insanlara bir ceza olarak gönderildiğini; bu nedenle de hastalıkları önlemeye çalışmanın, ilaha karşı gelmek olduğunu ileri sürmüş ve aşılama teşebbüslerini şeytana uymak olarak nitelendirerek kendisine geniş bir taraftar kitlesi de bulmuştur. Günümüzde de aşı aykırısı kişi ve kümeler, bulunduğumuz çağın imkanlarından yararlanarak internet ve kimi medya organları aracılığı ile toplumu etkilemeyi sürdürmektedirler. Koronavirüs süreci aşının değerli olduğunu bir defa daha gösterdi. Aşı zıtlığı; toplum bağışıklığını aksatarak, aşıyla korunabilen hastalıklar hatta salgınların oluşmasındaki en büyük tehditlerden biridir. Bundan ötürü giderek artan aşı zıtlığı ve aşı reddi sorunu; toplumsal olarak makûs sonuçlarla müsabakadan evvel, ciddiyet ile ele alınması gereken ve somut adımlarla çözümlenmesi gereken bir bahistir. Ne yazık ki ülkemizde bu husus ile ilgili kâfi hassaslık oluşmamıştır. Yapılmış geniş kapsamlı bir klinik çalışma ve/veya data de bulunmamaktadır. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sıhhati ve Hastalıkları kliniği olarak; anne babaların aşı tersliği ile ilgili görüş ve tavırlarını içeren, aşı reddi yahut zıddı olan ailelerin datalarını tahlil etmeyi amaçlayan bir çalışma projemiz planlama evresinde olup en kısa müddette çalışmaya başlamayı ümit ediyoruz.

“Aşı Zıddı Kanılar Çürütülmüştür”

Aşı aksisi ailelerin en sık telaşlarından bir tanesi, ilaç ve aşı şirketlerinin toplumun sıhhatini değil kendi karlarını önemsediklerini düşünmeleridir. Lakin bu kaygılar, eldeki aşıların aktiflik ve güvenliliği karşısında, insanlığın sıhhat alanındaki en faal gayret araçlarından birini kullanmayı bırakması için kâfi değildir. Aşı tersi ailelerin öne sürdüğü öbür nedenler; aşıların otizm üzere kimi hastalıklara neden olduğu, aşılanmanın savunma sistemini olumsuz biçimde etkilediği, yan tesir görülme sıklığının kasıtlı olarak gizlenmekte olduğu, içerisinde alkol yahut domuz eserleri barındırdığı inanışıyla kimi kümelerin inançlarına aykırı düşmesi üzere başlıklar altında toplanabilir. Her ne olursa olsun, aşı tersi tezlerin çabucak hepsi binlerce olguyu içeren çalışmalarla, bu çalışmaların derlendiği 14 milyonluk dev olay serisini içeren kohreyn tahlilleri ile çürütülmüştür.

“Aşılama Hizmetleri Kamusal Bir Sorumluluktur”

Aşı konusunda; hiç yan tesir olmaması, hiç riskin bulunmaması üzere bir durum kelam konusu değildir. Fakat tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de, aşıların muhtemel yan tesirleri ihtimamla izlenilmekte, kayıtları tutulmakta, aşıya bağlı gerçek aksilikler ile rastlantısal gelişmelerin yakından takibi yapılmaktadır. Aşılama hizmetleri kamusal bir sorumluluktur. Bu nedenle; kamuoyunun bilimsel datalar ışığında aşıyla korunabilen hastalıklar konusunda aydınlatılması, aşı zıddı tezlerin çürütüleceği eğitsel araçların geliştirilmesi ve risk altındaki şahısların bağışıklama ile korunması konusunda yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Başta toplumun bilinçlenmesinde, temel rolü olan yazılı yahut görsel medya olmak üzere, kamu kurumları da dahil çeşitli alandaki tüm yetkililerin bu bahiste bilimsellikle örtüşen davranışlar sergilemesi gerekmektedir. Çocuklarımız başta olmak üzere tüm toplumun sıhhati için; gerçeği yansıtmayan, bilimsel çalışmalarla örtüşmeyen, hatta çelişen; eksik, yanılgılı yahut yanlış bilgilerin yaygınlaşmasının önlenmesi de çok kıymetli ve gerekli bir sorumluluktur.

Kaynak: Bültenler