Sosyal adaletin gözetilmediği kısıtlamaların devamında bizleri neler bekliyor?

Dezavantajlı Kümelerle Meslek Ruhsal Danışmanlığı kitabında yer alan Göçmen ve Mülteci Bireylerle Meslek Ruhsal Danışmanlığı ve Yaşlı ve Engelli Bireylerle Meslek Ruhsal Danışmanlığı kısımlarını yazarken literatürde karşıma en çok çıkan kavramlar kaynakların eşit dağılmaması, ön yargılar, fırsat eşitsizlikleri, rol/kimlik/statü kayıpları ve en değerlisi de temel gereksinimlerin dahi karşılanamayacak noktaya gelinmesiydi.

Pekala bu kavramların varlığı beraberinde ne getiriyor?

Acı, öfke, hayal kırıklığı, haksızlığa uğramışlık, aşağılanma, küçük düşürülme, yok sayılma, kendini daha alt bir sınıfa ilişkin hissetme, hor görülme ve daha kacı dezavantajlı pozisyonda yer alan şahısların his dünyalarında çarpıcı bir biçimde varlık göstermeye başlıyor.

Pekala devamında?

Kaybolan kimliğinin acısını çıkarmanın, aşağı itildiği statüye geri tırmanmanın, aşağıda görülme sebeplerini telafi etmenin, karşılayamaz duruma geldiği temel muhtaçlıklarını karşılayabilmenin yollarında birçok vakit sağlıklı olmayan ve hatta yıkıcı davranışlara yönelebiliyor insan. Bunun örneklerini Pandemi öncesi periyotta de sıklıkla görüyor lakin ne gördüğümüzü ve neden gördüğümüzü manaya zahmetine asla girmiyorduk. Bu şahıslara agresif, saldırgan, ‘medeni olmayan’ halinde etiketler yapıştırıp geçiyorduk ve hoşlanmadığımız bu davranışların arkasına bakmayarak, kendi sorumluluğumuzdan kendimizi saniyeler içerisinde muaf tutarak rahatsız olduğumuz bireylerin kendilerini değiştirmesini ya da en kolay haliyle yok olmalarını bekliyorduk.

Keşke geçmiş vakit kipini bir değişimin devamında kullanıyor olsaydım lakin o denli değil.

Bugüne baktığımızda ülkemizde dezavantajlı durumda yer alan kişi sayısının gün geçtikçe arttığı aşikar. Bu artışta “Pandemiyle Baş Etme” ismi altında alınan tedbirlerin tesirini görememek ise fakat görüş alanı epey daraltılmış at gözlükleriyle baktığımız surece mümkün olabilir diye düşünüyorum.

Kısıtlamaların niteliği birçok insanın kendisini ihmal edilmiş, gözden çıkarılmış hissetmesine neden olmakta ve bu gözden çıkarmanın devamında yaşadıkları iş kaybı ve maddi kayıplar ömür haklarının ihlali noktasına kadar gelmektedir.

Pandeminin bitmesiyle son bulmayacak sıkıntılar bunlar. Toplumsal adaletin yerle bir edildiği, eşit hak ve özgürlüklerden bahsedemediğimiz bu günlerin devamında etrafımızda göreceğimiz olumsuz tutum ve tavırlara hazırlıklı olmamız gerektiğini ve bu tutum ve tavırların muhtemel nedenlerine ait bakış açımızı genişleterek dezavantajlı pozisyona itilen bireylerin öfkesine öfkeyle karşılık vermek yerine öfkeyi büyüten sebeplerini anlamaya çalışmamızın değerli olduğunu düşünüyorum.

Terazinin hangi tarafında yer aldığımıza bakmaksızın kaynakların istikrarsız dağılımına karşı bir duruş sergilememiz hepimizin sorumluluğu kapsamında.