Sosyal duygusal gelişim nedir?

İnsanın en temel en değerli gelişim alanlarından biri toplumsal duygusal gelişim insanı insan yapan marifetlerin edildiği bir gelişim alanıdır. Lisan gelişimi ve bilişsel gelişim çocuğun toplumsal duygusal gelişim alanı takviyeler.

A- TOPLUMSAL GELİŞİM

Toplumsal gelişimi de kendi içinde ikiye ayırırız

1-Olumlu Toplumsal Gelişim:Saldırganlık karşıdakine ziyan verme üzere, bilerek ziyan verme üzere yıkıcı davranışları içerir.

2-Olumsuz Sosya Gelişim: Yardımlaşma paylaşma üzere rahatlatma teselli etme. Toplumsal çatışma hünerleri, toplumsal alakalarda yaşadığımız sorunları nasıl çözdüğümüz de olumlu toplumsal gelisimin modülleridir.

B- DUYGUSAL GELİŞİM

1- Hisleri Manaya,Tanıma: Kendi hissimizi tanıma karşımızdakilerin hislerini tanıma İçimizde hissettiğimiz fizyolojik yükselmeleri isimlendirebilme ya da farkına varmabilmedir. Fark etmediğimiz şeyi denetim edemeyiz.

2 -Duyguları Denetim Etme : His denetimi duyguyu bastırmak manasına gelmez. Duyguyu hissetme ve uygun bir halde düzenleyebilme maharetidir.

3- Empati : En temel becerilerimizden biridir. Empati sadece karşımızdaki kişinin yaşadığı hisleri anlamak değildir. Birebir vakitte onun üzere hissedebilmeyi de kapsar. Örneğin karşımızdaki kişi üzüldüğü vakit ona acımak değildir ama onun yaşadığı üzere o duyguyu hissedebilmektir.