Somatizasyon ve ağrı bozukluğu

Fizikî birçok yakınmanız var fakat bu yakınmalar tıbbi bir nedenle açıklanamıyorsa bu üzere durumlar “ağrı bozukluğu”nu akla getirmektedir …

Posted On

Sınır kişilik bozukluğu

Borderline terimi, birinci olarak psikanalist Adolph Stern tarafından psikoz ile nöroz ortasında bir durum olarak tanımlanmıştır (Oldham, 1991 …

Posted On