Ağırlık döngüsü

Ağırlık Döngüsü Nedir? Gün geçtikçe artan obezite prevelansı, obeziteye karşı tahlil arama yollarını beraberinde getirmektedir. Obez bireylerde …

Posted On

Kardeş kıskançlığı

Kıskançlık duygusu, her insanın yaradılışında vardır. Bu duygunun varlığı kişinin gelişiminde tesirli olduğu kadar, çok uyarılmıs olması halinde …

Posted On

Çocuklarda sosyal anksiyete

Sosyal anksiyete; toplumsal ortamlarda, bilhassa performans gerektiren durumlarda kişinin aşağılanıp utandırılacağı korkusunu duyması durumu …

Posted On

Çocuk ve yalan

0-7 yaş periyodunda ki çocukların hayal dünyaları epeyce geniştir, yaş itibariyle soyut periyoda geçmedikleri için hayal dünyalarını sıklıkla …

Posted On