Çocuk ürolojisi terimleri

FİMOZİS: Sünnet derisinin (prepisyum) glanüler sulkusun(penis baş kısmının) gerisine çekilememesi durumuna fimozis denilir. Teşhis fizik …

Posted On

Utanç duygusu

Utanç duygusu temel hislerden keder ile bağlantılı ve aptalım inancı ile süslüdür. Utanç, hem kendi iç sistemleri hem de dış sistemler ile …

Posted On

Patolojik narsisizm ve şiddet

Narsissus’un efsanesinden isim alan ve bugünkü narsisizme dönüşüm süreci hala devam eden bir seyahattir. Psikanalistler, kişilikleri …

Posted On

İletişim ve aile

İrtibat ve Aile ; öbür bütün bağlantı faaliyetleri üzere, aileden aileye değişiklikler göstermektedir. Ailenin kutsallığı bağlantının …

Posted On

Pandemi ve ruh sağlığı

Covit-19 salgınıyla birlikte bir çoğumuzun ömür stili, öncelikleri değişti. Gerek salgına yakalanmamak için verilen gayret gerekse yakalandığında …

Posted On