Okumak ya da okumamak

İnsanlık tarihinin yazıyla başladığı kabul edilir. Kayda geçmiş birinci yazı, Anadolu’da yaşamış olan Sümerler’e aittir. 3500 yıl kadar öncesine …

Posted On

İntihar

İntihar, kişinin kendi canına kıyması… En sevdiğinin, bütün kötülüklerden sakındığının… Nasıl bir şeydir? İnsan nasıl o raddeye gelir ve …

Posted On