Aile ve aile sorunları

Özgüven (2000), aile tarifini; karı-kocanın yasal ve kültürel bağlara uyarak kurdukları, tıpkı çatı altında yaşayan ve toplumun üreme, çoğalma …

Posted On