Kronik yorgunluk sendromu

Gün içinde hepimiz birçok işle uğraşıyoruz yahut uyarana maruz kalıyoruz. Yapmış olduğumuz işler gün sonunda bizi fizikî, zihinsel yahut ruhsal …

Posted On

Çocuk ürolojisi terimleri

FİMOZİS: Sünnet derisinin (prepisyum) glanüler sulkusun(penis baş kısmının) gerisine çekilememesi durumuna fimozis denilir. Teşhis fizik …

Posted On