Emdr nedir?

Geçmişte yaşadığımız olaylar bugünümüze yansır. Bu olaylar vücut ve ruh açısından iz bırakan yaşantılar(travma) oluşturabilir ve bugünümüzü …

Posted On

Travma ve  bağımlılık

Travma, çoklukla, onları yaşayan bireyler için ruhsal olarak yıpratıcı olan baş edilmesi güç olaylar olarak düşünülür. (Briere ve Scott, 2006 …

Posted On

Travmanın psikolojik tarafı

Travmatik olaylar her vakit fizikî izler bırakmaz, fakat çoklukla duygusal ve ruhsal izler bırakırlar. Yaşanılan travma, bir çocuğun zihinsel …

Posted On

Travmaya bakış nedir

Travma yaşanınca ne olur? Fonksiyonel olmayan bir formda depolanmış olan anıların rahatsızlık verici yanları birbiriyle durağan bir formda …

Posted On

Emdr psikoterapi yöntemi nedir?

EMDR ülkemizde birinci defa 1999 Marmara sarsıntısının akabinde yaşanan travmalarda, sarsıntı mağdurlarına ruhsal yardım vermek emeliyle …

Posted On