Travma sonrası stres bozukluğu için emdr: bir olgu sunumu

Özet: Travma sonrası gerilim bozukluğu, travmatik olayı tekrar tekrar yaşama, çok uyarılmışlık hali ve travmayla bağlı uyaranlardan kaçınma biçiminde görülen, travma sonrasında gelişen bir ruhsal bozukluktur. EMDR, ise farklı psikoterapi yaklaşımlarının öğelerini kapsayan, standartlaştırılmış tedavi prosedürleri bulunan, bütüncül bir psikoterapi yoludur. Bu çalışmada EMDR tedavi prosedürünün travma sonrası gerilim bozukluğu belirtilerinin tedavisinde tesirli, güçlü ve kısa periyodik bir terapi tekniği olduğu, bağlantı sıkıntılarının travma sonrası gerilim bozukluğu belirtileri ürettiği ve aldatılma sonrasında beş aydır travma sonrası gerilim bozukluğu belirtileri gösteren bir olgunun tedavi süreci ele alınmıştır. Araştırmanın sonunda yapılan tedavinin başarılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıyeten EMDR tedavi sürecinde travmatik yaşantıya dair rahatsız eden sahnelerin ve tetikleyicilerin çalışılmasının %80 oranında travma sonrası gerilim bozukluğu belirtilerinin ortadan kalkmasında tesirli olduğu, danışanın erken çocukluk devrine ilişkin olumsuz yaşantılarının çalışılması sonucunda belirtilerin büsbütün ortadan kalktığı görülmüştür.