“Türkiye İklim ve Kalkınma Raporu” Ankara’da tanıtıldı

Dünya Bankası tarafından bugün yayımlanan Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma Raporu’nda (CCDR), iklim değişikliğinin tesirlerine karşı dayanıklılık ile ahengi artırmaya ve ekonomi genelinde sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik teklifler yer aldı.

Raporun tanıtım toplantısı, Sheraton Ankara Otel’de gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışına, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Lider Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik Bağlantılar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alper Batur ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Yöneticisi Auguste Kouame katıldı.

Dünya Bankası Baş Güç Uzmanı Xiaodong Wang, raporda öne çıkan bulgulara ait sunum yaptı. Daha sonra, raporun ayrıntılarının tartışıldığı panel düzenlendi.

Ülke iklim ve kalkınma raporları, “Dünya Bankasının 2021-2025 İklim Değişikliği Aksiyon Planı”nın temel ayaklarından birisini oluştururken, ülkenin kalkınma gayelerinin, iklim değişikliğini azaltma ve ahenk bağlamında nasıl başarılabileceğini tahlil ediyor.

Rapor dizisinin birincisi olan Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma Raporu, ülkenin 2053 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma biçiminde belirlenen azaltma amacı ile ahenk ve dayanıklılık gereksinimleri doğrultusunda, iklim aksiyonunun büyüme ve kalkınma süreci ile nasıl etkileşime girdiğini ve ülkenin kalkınma amaçlarına ulaşmasına nasıl katkıda bulunduğunu araştırıyor.

Rapor, Türkiye’nin, yeşil teknolojilerin sunduğu fırsatların yakalanmasına nasıl yardımcı olduğunu, dünyanın sıfır karbon teknolojilerine geçiş yaptığı bir devirde ekonomiyi büyük ölçekli afetler yahut karbon kilitlenmesi üzere uzun vadeli risklere karşı nasıl koruduğunu ve herkes için adil ve kapsayıcı bir geçişi nasıl desteklediğini de irdeliyor.

İklim emelleri için ıslahat gerekli

Türkiye raporunda, önerilen siyaset ve önlemlerin uygulanmasıyla yakıt ithalatı ve hava kirliliğinin azalacağı, güç güvenliğinin artırılmasına ve güç harcamalarının düşürülmesine katkıda bulunulacağı tabir ediliyor.

Elektrik, bina, ulaşım ve ormancılık bölümlerinin karbonsuzlaştırılması, güç verimliliği ve elektrifikasyonun sağlanması konusunda tekliflerde bulunuluyor.

Raporda, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Mutabakatı taahhütleri, net sıfır emisyon için atılması gerek adımlar, karbonsuzlaşma siyasetlerinin büyüme üzerindeki tesirleri ve Türkiye’nin 2053 yılına kadar yapmayı planladığı çalışmalardan bahsediliyor. Ülkenin iklim konusunda büyük adımlar attığı vurgulanırken, yenilenebilir güç konusundaki yatırımlar anlatılıyor.

Türkiye’nin coğrafik, iklimsel ve sosyoekonomik şartlarının, ülkeyi iklim değişikliğinin tesirleri ve başka çevresel tesirlere karşı kırılgan hale getirdiği belirtilen raporda, güçlü ve net sıfır emisyonlu bir sürecin ülkenin kalkınma ve iklim gayelerine ulaşmasına yardımcı olacağı lakin bunun gerçekleşebilmesi için ıslahatlar hayata geçirilmesi gerektiği kaydediliyor.

Raporda 6 teklif yer alıyor

Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesinin önündeki yapısal mahzurları ortadan kaldırmaya yönelik kimi müdahaleler iklim amaçlarına ulaşmada değerli rol oynuyor.

Bu kapsamdaki teklifler, güç kesiminin karbonsuzlaştırılması, destekleyici makroekonomik ve finansal ortamın oluşturulması, iktisadın güç açısından daha verimli hale getirilmesi, negatif emisyonların üst seviyeye taşınması, büyümenin sürdürülebilir hale getirilmesi, adil ve kapsayıcı bir geçişin sağlanması halinde sıralanıyor.

Raporda, Türkiye’nin sera gazlarını azaltmaya yönelik tesirli ve uygun hareketleri hayata geçirmesi halinde gelecek 20 yıllık periyotta 146 milyar dolarlık tasarruf sağlayabileceğine işaret ediliyor.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun – İktisat