Türkiye’de 4 bin ebe, filyasyon ekiplerinde pandemiyle savaşa destek veriyor

EBELERİN bayan ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakla vazifeli olan sıhhat grubunun bedelli üyeleri ve toplumun bilhassa bayanların sıhhat danışmanları olduklarını söyleyen Öğr. Gör. Hasret Demir, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nde bir açıklama yaptı. Demir, Türkiye‘de filyasyon takımlarında yaklaşık 4 bin ebenin misyon aldığını belirtti.

Tarihin en eski mesleklerinden olan ebeliğin, sağlıklı toplum ve bireylerin oluşmasında değerli bir rolü olduğunu anlatan Altınbaş Üniversitesi Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Hasret Demir, “Dünya Sıhhat Örgütü (WHO), Memleketler arası Ebeler Konfederasyonu (ICM) ve Türkiye’de Sıhhat Bakanlığı, ebelik mesleğini çoklukla 15-49 yaş bayan ve 0-4 yaş çocuk sıhhati üzerinde branşlaştırıyor. Bu kümelerin nüfus içindeki yüzdesi ise yüzde 70’leri buluyor” dedi.

“ANNE-BEBEK VEFATLARINDAKİ DÜŞÜŞTE BÜYÜK ROLLERİ VAR”

Hasret Demir, Türkiye’de 46 fakültenin her yıl bin 700’e yakın lisans ve lisansüstü mezun vererek vazifeye başlayan ebelerin Türkiye’de bilhassa son yıllara ilişkin bilgilerde anne- bebek vefat oranlarının süratle düşmesinde çok büyük rollerinin olduğunu vurguladı. Demir, bu istatistikler ışığında ebelerin daha da desteklenmesiyle hem cinsel sıhhat hem de üreme sıhhati hizmetlerinin yüzde 85’inden fazlasını ve aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların idaresinin de sağlanacağının kaydetti.

“PANDEMİ ÇABASINDA EBELER DE VAZİFE YAPIYOR”

Ebelerin Kovid-19 pandemisiyle çabanın merkezinde yer aldıklarını belirten Hasret Demir, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’de 60 bine yakın ebe bulunmakta ve bu ebelerin yaklaşık 25 bini de birinci basamak gözetici sıhhat hizmetlerinde çalışmaktadır. Bu müddet zarfında ebeler, multidisipliner grup çalışması ile Kovid-19 pandemisiyle savaşta yerlerini almış durumdadırlar. Türkiye’de filyasyon gruplarında yaklaşık 4 bin ebe vazife almakta ve sayıları gün geçtikçe artmaktadır.”

Pandemi ile bayanların hamile kalması, bilhassa doğumlarda bayan ile ailesinin ebelik dayanağına ve bakımına gereksinim duymaya devam etmesiyle ebelik dayanağının bir kat daha değer kazandığına işaret eden Demir, “Bu süreçte verilen hizmetlere ek olarak Kovid-19 temaslı hamile izlemlerine, doğum ve doğum sonrası özellikli ebelik bakımları da eklenmiştir. Ebeler, hayat kurtaran hizmetler sunmaya, bayanlar ve bebekler için sağlıklı sonuçlar elde etmeye ve sağlıklı gelecek için çalışmaya devam etmektedirler” sözlerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı