‘Türkiye’de az hemşireyle çok hizmet sunuluyor’

Medicana Sıhhat Kümesi Hemşirelik Hizmetleri yöneticiliği iş birliği ile hazırlanan ve Milletlerarası Hemşireler Kurulu (International Council of Nurses-ICN) tarafından 2022 yılında hemşirelik haftası teması olarak belirlenen ‘Hemşireliğe Yatırım, Hemşirelerin Haklarına Saygı’ başlıklı program pek çok iştirakçinin takibi eşliğinde hastanenin toplumsal medya kanalı aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Programda konuşan Medicana Sıhhat Kümesi Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Hemşire Gülay Kaçar, dünyadaki hemşire sayılarından örnek vererek Türkiye‘de az hemşire ile ne çok hizmet sunulmaya çalışıldığını söyledi.

Açılış konuşmaları ile başlayan programda birinci olarak kelam alan FBÜ Sıhhat Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kısmı Lideri Dr. Öğr Üyesi Nermin Eroğlu, nitelikli hemşirenin ve içinde yaşadığımız şartlarda hemşirelerin karşı karşıya kaldıkları sorunların gündeme getirilmesinin değerine değindi.

Medicana Sıhhat Kümesi Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Hemşire Gülay Kaçar açılış konuşmasında dünyada ve Türkiye‘deki hemşire sayılarına değinerek bilhassa Türkiye‘de ne kadar az hemşire ile ne çok hizmet sunulmaya çalışıldığına dikkat çekti. Akabinde açılış konuşmasını yapan FBÜ Sıhhat Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu Denizhan da aklıyla bakan hemşirelerin toplumun sıhhat ihtiyaçlarının karşılanmasında üstlendiği rolün değerini vurguladı.

Açılış programında son konuşma FBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahamet Bülbül tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Bülbül hemşireliğin toplumun sıhhatini geliştirmede üstlendiği rollerde bilimin ve bilimsel bakışın kritikliğinin üzerinde durarak programda vazife alanlara teşekkürlerini sunduktan sonra aktifliğin birinci panel oturumuna geçildi.

PROGRAMA, AVRUPA HEMŞİRE DERNEKLERİ FEDERASYONU GENEL SEKRETERİ KATILDI

Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu Denizhan ve Medicana Sıhhat Kümesi Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Hemşire Gülay Kaçar tarafından moderatörlüğü yürütülen oturumun birinci konuşmacısı Avrupa Hemşire Dernekleri Federasyonu (European Federation of Nurses Associations-EFN) Genel Sekreteri Dr. Paul de Raeve oldu. Dr. Paul de Raeve, Avrupa Birliği ölçeğinde profesyonel hemşireliği inşa etmek üzere oluşturulan eğitsel ve profesyonel standartların altını çizdiği konuşmasında Türkiye‘nin profesyonel hemşirelik eğitimini yapılandırırken kamu-özel üniversite ayırt etmeksizin bu standartlarla örtüşen bir içeriğe odaklanmasına dikkat çekti. Dr. de Raeve ayrıyeten Türkiye Hemşireliğinin Avrupa Birliğinde temsilini arzuladıklarını, hem Türk Hemşireler Derneği’nin EFN’e üyeliğinin hem de Türkiye Hemşireliğinin Avrupa Birliğinde ilgili kurullarda temsilinin kendileri için elzem olduğunu lisana getirdi.

Bu oturumdaki ikinci konuşmacı olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte İdare Anabilim Kolu ve Yönetici Hemşireler Derneği Lideri (YÖHED) Prof. Dr. İdeal Baykal ise Memleketler arası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) tarafından 1977 yılında imzaya açılan 149 sayılı hemşirelik kontratı ile 157 sayılı hemşirelik çalışma standartları metinlerinden yola çıkarak Türkiye’deki durumu ele aldığı konuşmasında, yapılan çalışmalarla da Türkiye’de halihazırda hemşirelik istihdamının ILO tarafından belirlenen standartların çok gerisinde şartlarda sürdürüldüğünü bilimsel bilgilerle ortaya koydu.

HEMŞİRELİKTE NİTELİKLİ EMEK GÜCÜ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME SIKINTILARI: TÜRKİYE TECRÜBESİ

Soru karşılıklarla yürütülen tartışmaların akabinde FBÜ Sıhhat Bilimleri Fakültesi İngilizce Hemşirelik Programı Lideri Doç. Dr. İstek Mukadderat Harmancı Seren ve Medicana Sıhhat Kümesi Hemşirelik Hizmetleri Küme Müdürü Uzman Hemşire İpek Canpolat’ın moderatörlüğünde ikinci oturuma geçildi. İkinci oturumun konferans konuşmacısı 1992-1997 yılları ortasında Türkiye Cumhuriyeti Sıhhat Bakanlığı Hemşirelik Daire Başkanlığı misyonunu yürütmüş, 2005-2015 yılları aralığındaki periyotlarda Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez İdare Şurasının Başkanlığını yapmış olan Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Ülker, “Hemşirelikte Nitelikli Emek Gücü Yetiştirme ve Geliştirme Meseleleri: Türkiye Deneyimi” başlıklı içeriğini izleyicilerle paylaştı. Prof. Dr. Ülker konuşmasında hem Türkiye’de hem de Dünyada hemşireliğin içinde bulunduğu kaosu anlayabilmek için, içinde devinilen yapının anlaşılmasının ehemmiyetine değindi. Soru karşılıklarla yürütülen tartışmaların akabinde oturum sonlandırılarak program tamamlandı.


Demirören Haber Ajansı / Sıhhat