Yağ enjeksiyonu (a fat injection)

Yağ enjeksiyonu, yağlı olan bölgelerden (uylukların dış kısmı, karın bölgesi gibi) yağlar alınarak, yüz, eller, göğüsler yahut kalçalar üzere hacimce eksik olabilecek bölgelere enjekte edilir. Bu inançlı, uzun ömürlü, âlâ tolere edilen prosedür doğal görünümlü sonuçlar üretir. Yağlarla birlikte bir ölçü kök hücre de enjekte edildiğinden cilt kalitesinde bir artma da gözlenir. Yani hem cildi güzelleştirir hem volüm kazandırır.

A fat injection, transfers fat from areas in which you have excess fat, such as the outer thighs, and injects it into areas that may be lacking in volume, such as your face, hands, breasts or buttocks. This safe, long-lasting, well-tolerated procedure produces naturally-looking results. Since some stem cells are injected with fat, an increase in skin quality is observed. In other words, it beautifies the skin and increases the volume.