Yakın ilişkiler

Yakın münasebetlere bazen kişilerarası bağlar denir. En yakın bağlantılar çoğunlukla aile ve en düzgün arkadaş etrafı ile kurulur.

Kişilerarası alakaları sürdürebilmek için gayret sarf etmek gerekir. Bu ilgiler birebir vakitte size en çok sevinç ve memnuniyet veren bağlantılardır. Kişilerarası bir münasebet, iki yahut daha fazla kişi ortasında geçiciden kalıcı olana kadar değişebilen bir alakadır. Bu münasebet çıkarım, sevgi, dayanışma, tertipli iş etkileşimleri yahut öbür bir toplumsal bağlılık çeşidine dayanabilir.

Kişilerarası münasebetler toplumsal, kültürel ve öbür tesirler bağlamında oluşabilir. Bağlam, aile yahut akrabalık bağlantılarından, arkadaşlıktan, evlilikten, ortaklarla bağlantılardan, işten, kulüplerden, mahallelerden ve ibadet yerlerinden oluşabilir.

Kişilerarası bağlantılar, varoluşları boyunca daima değişen dinamik sistemlerdir. Canlı organizmalar üzere, münasebetlerin bir başlangıcı, bir ömrü ve bir sonu vardır. Beşerler birbirlerini tanıdıkça ve duygusal olarak daha yakın hale geldikçe yavaş yavaş büyürler ve gelişirler ya da beşerler birbirinden uzaklaştıkça, hayatlarına devam ettikçe ve diğerleriyle yeni münasebetler kurdukça yavaş yavaş bozulurlar.

Kişilerarası ilgileri anlamak için bir dizi teori oluşturulmuştur. Alakalara bu teorilerin her birinin perspektifinden bakmanın bir kıymeti vardır. Yalnızca bir teoriye inanmak ve öbür teorileri göz gerisi etmek, toplumsal münasebetler anlayışımızı sınırlayacaktır.

Neden Alakalar Kuruyoruz?

Doğum anından itibaren, beşerler temel gereksinimlerini karşılamak için diğerlerine güvenirler. Bu sayede çocuklar, temel gereksinimlerin karşılanması ile yakın şahsî temas kurmaya başlarlar. Daha sonraki hayatta, hayatta kalmak için diğerlerine güvenmeden kendi gereksinimlerimizi karşılayabileceğimizi bilmemize karşın, birebir nedenden ötürü şahsî temas kurmaya devam ediyoruz. Ayrıyeten, diğerlerinin yanında olmak bir alışkanlık haline gelir ve bebekliğin temel fizikî gereksinimleri, duygusal ve toplumsal muhtaçlıkları da içerecek formda genişler. Bunlar övgü, hürmet, sevgi, sevgi, muvaffakiyet vb. gereksinimleri içerebilir. Toplumsal öğrenme yoluyla elde edilen bu gereksinimler, bizi beşerler olarak hayatımız boyunca gereksinimlerimizi karşılayabilecek beşerlerle ilgiler aramaya motive eder.

Olumlu Bağların Yararları

Uygun bağlantılar idare, gayret ve dikkat gerektirir. Öbür beşerlerle olan özel bağlar hem ruhsal hem de fizikî sıhhat için değerlidir. Araştırmalar, diğerleriyle güçlü ve sevecen bağlantılarımız varsa, sağlıklı olma ve daha uzun yaşama olasılığımızın daha yüksek olduğu fikrini desteklemektedir. Aile ve arkadaşlarla tatmin edici bağlar meslek muvaffakiyetini teşvik eder ve kendimizi daha muhafazalı ve memnun hissederiz. Öte yandan, zayıf bağlantılar depresyon, uyuşturucu bağımlılığı, kilo meseleleri ve öbür zihinsel sıhhat problemlerine neden olabilir.

Âlâ ve Makûs Münasebetlerin Nitelikleri

Düzgün bir bağın kimi nitelikleri, bir şahısla tanıştığımız andan itibaren ortaya çıkabilir. Başka özellikler bağlantı ile birlikte gelişir, bağa güç ve istikrar kazandırır.

Uygun bir bağın ortak özelliklerinden kimileri şunlardır:

-Empati: Dünyayı öteki bir kişinin gözünden görme, hislerini ve hareketlerini manaya yeteneğini söz eder.

-Güven: Öteki bireye güvenebileceğiniz manasına gelir. Öteki bir şahsa güvendiğinizde, ondan kabul ve dayanak beklersiniz.

-Saygı: Öbür kişiyi olduğu üzere kabul etmeyi ve takdir etmeyi içerir.

-Zihinsel beklentiler: Bağlantılar büyüdükçe görülür; ortaklar bunun için tıpkı karşılıklı beklentilere sahip olmalıdır. Alaka, her iki insan için de tıpkı gayeye yahut gayelere hakikat yönlendirilmelidir.

-Esneklik: Düzgün münasebetler esnektir ve değişime ahenk sağlayabilir. Şartlar değişir ve birlikte yaptığınız planlara her vakit devam edemezsiniz. Bazen taviz vermeniz ve amaçlarınızı tekrar değerlendirmeniz gerekir.

-Kendini Açıklama: Kişilerarası bağlantılarda, beşerler kendileri hakkında şahsî bilgileri paylaşır ve emanet eder.

-Dürüstlük ve hesap verebilirlik: Açık ve yanlışsız bir biçimde bağlantı kurmak, yanlışları kabul etmek yahut kişinin kendisi için sorumluluk kabul etmek.

Makûs bir münasebetin ortak özelliklerinden kimileri şunlardır:

-Kaçınma: Sıhhatsiz bağlarda olan beşerler yalnızca gerçekle yüzleşmekten kaçınırlar.

-Tükenmişlik: Bir alaka düşük bir noktada yahut “tükenmişlik” te, bunlardan birinin tuzağa düşmüş, yorgun, çaresiz, depresif yahut hayal kırıklığına uğramış hissetmesine neden olabilir.

-Uyumluluk problemleri: Uyumsuzluk ilgiyi sıhhatsiz hale getirecektir, zira uyumlu değilseniz, daima oluşan olumsuzluk samimiyeti engelleyecektir. Bu da daima çatışma içinde üzücü alakalara yol açacaktır.

-Coşku azalır: Şayet ilgi öngörülebilir hale gelirse, o vakit kendisi eskisi kadar heyecan verici olmayacaktır.

Unutmayalım ki psikoterapi, eğitimli bir akıl sıhhati uzmanı tarafından sağlanan terapötik tedavidir. Psikoterapi kanıları, hisleri ve davranışları araştırır ve bireyin refahını güzelleştirmeye çalışır. Şayet terapi seansı planlamak ve hayatınızı olumlu bir istikamette dönüştürmek isterseniz bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.