CHP’den Sadat Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusu: “Ülkeyi Kaosa Sürüklemek İçin Büyük Suçlar İşleyebilecek Bir Suç Örgütü Kurmuşlardır”

CHP, SADAT yetkilileri hakkında kabahat duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Şüpheliler, ülkeyi kaosa sürüklemek, halkın iradesiyle ortaya çıkan seçim sonuçlarını yok etmek ve devletin Anayasayla garanti altına alınan niteliklerini ortadan kaldırmak için büyük kabahatler işleyebilecek kapasitede bir kabahat örgütü kurmuşlardır. Bunun için Kanunlarımızda terör faaliyeti olarak belirtilen hareketleri sürdürmekten de çekinmemektedirler” değerlendirmesi yapıldı.

CHP Genel Lider Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Gülizar Biçer Karaca; CHP İstanbul milletvekilleri Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Zeynel Emre ve Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün; SADAT Milletlerarası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek bugün cürüm duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda; Adnan Tanrıverdi, Melih Tanrıverdi, Ersan Ergür, Mehmet Naci Efe, Haluk Yıldırım ve Mehmet Zelka; “Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak”, “Anayasayı ihlal”, “Yasama organına, hükümete, anayasal nizama ve devletin egemenliğine karşı hata işlemek hedefiyle silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “Ateşli silahlar ve bıçaklar ile başka aletler hakkında kanuna muhalefet” ve “Terörle Gayret Kanunu’na muhalefetle” suçlandı.

Suç duyurusunda yer alan değerlendirmeler şöyle:

GAYRİ NİZAMİ HARP UZMANLIĞI SERTİFİKASI: SADAT Uluslar Ortası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yurt içinde/yurt dışında gayrı nizami harp eğitimleri verdiği, silah temin ettiği, birebir vakitte terör örgütlerine de gayrı nizamı harp eğitimi verdiği bilgisi kamuoyuna yansımıştır. SADAT resmi internet sitesinde, Gayrı Nizamı Harp Eğitim Paketi başlığı altında eğitimler verdiğini, eğitim bahislerinin; Gayri Nizami Harp’te teşkilatlanma, istihbarat, direnç harekatı, gerilla harekatı, kurtarma-kaçırma harekatı, özel kuvvetler harekatı, saklı deniz harekatı, hava harekatı, ruhsal harp harekatı, muhabere ve muhabere emniyeti, lojistik, Gayri Nizami Harp kuvvetlerine karşı harekat, Gayri Nizami Harp’te liderlik, Gayri Nizami Harp ‘de birinci yardım olduğunu aktarmıştır. Gayrı Nizamı Harp Eğitimi alan kursiyerlerin eğitim sonucunda; sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş biçimindeki imkan ve kabiliyetlere sahip olacağı ve başarılı olan kursiyerlere de Gayri Nizami Harp Uzmanlığı Sertifikası verileceği tekrar SADAT’ın internet sitesinde yer almaktadır.

SUÇ OLDUĞU TARTIŞMA DIŞIDIR: SADAT’ın eğitim sonucunda kursiyerlerin sahip olacağı imkan ve kabiliyet olarak belirttiği sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş halindeki hareketlerin hata olduğu tartışma dışıdır. Bu sayılanlar taammüden öldürme, taammüden yaralama, kişiyi hürriyetinden mahrum kılma, taammüden mala ziyan verme ve yağma dahil kabahat kapsamlı aksiyonlardır. Bu hataların terör örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde terör hatası sayılacağı 3713 sayılı Terörle Çaba Kanunu’nda düzenlenmiştir.

GAYRI NİZAMİ HARP, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YAYGIN OLARAK KULLANDIĞI BİR SAVAŞ HALİ OLARAK BİLİNMEKTEDİR: SADAT’ın kursiyerlerine eğitimini verdiği gayrı nizamı harp ‘düzenli ve büyük birlikler yerine küçük ve fonksiyonel birliklerle düşmanı yıpratmak, moralini bozmak, kayıplar verdirmek için yapılan savaş şekli’ olarak tanımlanmaktadır. Gayrı nizami harp biçimi, terör örgütlerinin yaygın olarak kullandığı bir savaş biçimi olarak bilinmektedir. Bir diğer anlatımla küçük, sistemsiz paramiliter birliklerin (teröristlerin ya da gerilla olarak isimlendirilen milis güçlerin) ülkelerin silahlı kuvvetlerine karşı sabotaj, baskın, pusu, suikast vb. aksiyonlarda bulunmasıdır.

ŞİRKET YETKİLİLERİ, ‘SİLAH SATIŞINA ARACILIK YAPTIK’ FORMUNDAKİ AÇIKLAMALARIYLA HATA İŞLEDİKLERİNİ İKRAR ETMİŞTİR: SADAT’ın gayrı nizami harp eğitimi sonucunda kazanım olarak vaat ettiği tedhiş, yıldırı ve terör manalarına gelmektedir. Bu haliyle SADAT kursiyerlerine terör eğitimi de verdiğini açıkça ikrar etmektedir. Maddelerimize nazaran hiçbir özel hukuk hukukî şahsı, askeri eğitim verme yetkisine sahip değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 36. unsuru harp sanatını öğrenme ve öğretme, bunun ifası için lazım gelen tesisler ve teşkilleri kurma ve önlemleri alma misyonunu Türk Silahlı Kuvvetlerine vermiştir. Ülkemiz hudutları içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri dışında verilen askeri eğitimlerin hata teşkil edeceği tartışma dışı bulunduğu üzere tıpkı vakitte bu şirket tarafından yurt dışında birebir kapsamda eğitim verilmesi de tıpkı cürümlerin oluşmasına neden olacaktır. SADAT’ın Türkiye içinde ve yurt dışında terör örgütleri mensuplarına gayrı nizamı harp eğitimi verdiği bilgisi basına yansıyan haberlerden ve üstelik şirket yetkililerinin kendi açıklamalarından öğrenilmiştir. Yani bu şirket örgütlü bir biçimde kendi militer yapısını oluşturarak silahlı bir güç yaratmaya çalışmaktadır. Şirket yetkilileri ‘silah satışına aracılık yaptık’ biçimindeki açıklamalarıyla 6136 sayılı yasanın 12. hususunda düzenlenen cürmü işlediklerini ikrar etmiştir.

ANAYASA İLE GARANTİ ALTINA ALINMIŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ YERİNE ÖTEKİ BİR DEVLET KURULMASI PLANLANMAKTA: İçinde SADAT yöneticilerinin de bulunduğu ve SADAT’ın öncülü pozisyonunda olduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) tarafından hazırlanan ve internet sitesinde de yayınlanan ‘ASRİKA İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası’ formundaki kelamda anayasa taslağı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yerine konfederal bir öteki devlet kurma teşebbüsü içinde oldukları görülmektedir. Bu anayasa taslağı ile ‘Devletin İsmi; ‘ASRİKA (ASYA-AFRİKA) İslam Devletler Birliği’ olarak önerilmekte; resmi lisanı, bayrağı, başşehri ve hükümet merkezinin ‘ASRİKA İslam Devletler Birliği Temsilciler Meclisi tarafından’ belirleneceği, devlet biçiminin konfederal olacağı, yasama yetkisinin ‘Bölgesel İslam Devletleri ile Ulusal Devletlerin Meclislerinde bulunacağı’, yürütme yetkisinin ise “ASRİKA İslam Devletleri Birliği Başkanı” tarafından kullanılacağı söz edilmektedir. Yani, Anayasa ile teminat altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine diğer bir devlet kurulması planlanmakta, devletin resmi lisanının, başşehrinin, bayrağının, parçalanamaz bütünlüğünün ve egemenliğinin değiştirilmesi hedeflenmektedir. Buradan, Anayasamızın birinci dört unsuru ile garanti altına alınmış ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan rejimin yıkılmak istendiği açıkça anlaşılmaktadır.

ŞÜPHELİNİN BU PAYLAŞIMI TEK BAŞINA SADAT’IN YAPILACAK SEÇİMLERİ TANIMAYACAĞINI BİR KERE DAHA ORTAYA KOYMAKTADIR: Şüphelilerin bu emellerine cebir ve şiddet yoluyla ulaşmak istedikleri şahsen kendi açıklamalarından ortaya çıkmaktadır.  Kuşkulu Adnan Tanrıverdi, 19-20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 3. Memleketler arası ASSAM İslam Birliği Kongresi’nde ‘İslam Birliği olacak mı olacak. Nasıl olacak, Mehdi Hz. geldiği vakit. Pekala Mehdi ne vakit gelecek? Allah bilir. Pekala bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor’ biçiminde tabirlerde bulunmuştur. Mehdi’nin geleceğine inanılan vaktin, kaos, şiddet, çatışma ve terörün yükseldiği devir olduğu bilinmektedir. Şüpheliler kaos ve terör ortamı yaratarak amaçlarına ulaşma niyetindedir. Bir diğer SADAT yöneticisi kuşkulu Ersan Ergür, ‘Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz… Etmeyeceğiz! Vatan sağ olsun…’ formundaki paylaşımı yapmıştır. Şüphelinin bu paylaşımı tek başına SADAT’ın yapılacak seçimleri tanımayacağını bir kere daha ortaya koymaktadır. Seçimle başa gelen hükümeti devirmek için güç kullanacağını açıkça söz eden şüpheliler hata işlemiştir. SADAT ve ASSAM’ın yukarda açıklanan faaliyetleri birlikte ele alındığında, anayasal nizamı cebir ve şiddet yoluyla değiştirme kastıyla hareket eden sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun 309, 311, 312 ve 314 ncü unsurlarında düzenlenen kabahatleri işledikleri sabittir.

DEVLETİN ANAYASAYLA TEMİNAT ALTINA ALINAN NİTELİKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BÜYÜK KABAHATLER İŞLEYEBİLECEK KAPASİTEDE BİR HATA ÖRGÜTÜ KURMUŞLARDIR: Şüpheliler, ülkeyi kaosa sürüklemek, halkın iradesiyle ortaya çıkan seçim sonuçlarını yok etmek ve devletin Anayasayla garanti altına alınan niteliklerini ortadan kaldırmak için büyük hatalar işleyebilecek kapasitede bir cürüm örgütü kurmuşlardır. Bunun için Kanunlarımızda terör faaliyeti olarak belirtilen hareketleri sürdürmekten de çekinmemektedirler.”

ANKA / Yeni

CHP’den Sadat Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusu: “Ülkeyi Kaosa Sürüklemek İçin Büyük Suçlar İşleyebilecek Bir Suç Örgütü Kurmuşlardır”

CHP, SADAT yetkilileri hakkında kabahat duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Şüpheliler, ülkeyi kaosa sürüklemek, halkın iradesiyle ortaya çıkan seçim sonuçlarını yok etmek ve devletin Anayasayla garanti altına alınan niteliklerini ortadan kaldırmak için büyük kabahatler işleyebilecek kapasitede bir kabahat örgütü kurmuşlardır. Bunun için Kanunlarımızda terör faaliyeti olarak belirtilen hareketleri sürdürmekten de çekinmemektedirler” değerlendirmesi yapıldı.

CHP Genel Lider Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Gülizar Biçer Karaca; CHP İstanbul milletvekilleri Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Zeynel Emre ve Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün; SADAT Milletlerarası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek bugün cürüm duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda; Adnan Tanrıverdi, Melih Tanrıverdi, Ersan Ergür, Mehmet Naci Efe, Haluk Yıldırım ve Mehmet Zelka; “Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak”, “Anayasayı ihlal”, “Yasama organına, hükümete, anayasal nizama ve devletin egemenliğine karşı hata işlemek hedefiyle silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “Ateşli silahlar ve bıçaklar ile başka aletler hakkında kanuna muhalefet” ve “Terörle Gayret Kanunu’na muhalefetle” suçlandı.

Suç duyurusunda yer alan değerlendirmeler şöyle:

GAYRİ NİZAMİ HARP UZMANLIĞI SERTİFİKASI: SADAT Uluslar Ortası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yurt içinde/yurt dışında gayrı nizami harp eğitimleri verdiği, silah temin ettiği, birebir vakitte terör örgütlerine de gayrı nizamı harp eğitimi verdiği bilgisi kamuoyuna yansımıştır. SADAT resmi internet sitesinde, Gayrı Nizamı Harp Eğitim Paketi başlığı altında eğitimler verdiğini, eğitim bahislerinin; Gayri Nizami Harp’te teşkilatlanma, istihbarat, direnç harekatı, gerilla harekatı, kurtarma-kaçırma harekatı, özel kuvvetler harekatı, saklı deniz harekatı, hava harekatı, ruhsal harp harekatı, muhabere ve muhabere emniyeti, lojistik, Gayri Nizami Harp kuvvetlerine karşı harekat, Gayri Nizami Harp’te liderlik, Gayri Nizami Harp ‘de birinci yardım olduğunu aktarmıştır. Gayrı Nizamı Harp Eğitimi alan kursiyerlerin eğitim sonucunda; sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş biçimindeki imkan ve kabiliyetlere sahip olacağı ve başarılı olan kursiyerlere de Gayri Nizami Harp Uzmanlığı Sertifikası verileceği tekrar SADAT’ın internet sitesinde yer almaktadır.

SUÇ OLDUĞU TARTIŞMA DIŞIDIR: SADAT’ın eğitim sonucunda kursiyerlerin sahip olacağı imkan ve kabiliyet olarak belirttiği sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş halindeki hareketlerin hata olduğu tartışma dışıdır. Bu sayılanlar taammüden öldürme, taammüden yaralama, kişiyi hürriyetinden mahrum kılma, taammüden mala ziyan verme ve yağma dahil kabahat kapsamlı aksiyonlardır. Bu hataların terör örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde terör hatası sayılacağı 3713 sayılı Terörle Çaba Kanunu’nda düzenlenmiştir.

GAYRI NİZAMİ HARP, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YAYGIN OLARAK KULLANDIĞI BİR SAVAŞ HALİ OLARAK BİLİNMEKTEDİR: SADAT’ın kursiyerlerine eğitimini verdiği gayrı nizamı harp ‘düzenli ve büyük birlikler yerine küçük ve fonksiyonel birliklerle düşmanı yıpratmak, moralini bozmak, kayıplar verdirmek için yapılan savaş şekli’ olarak tanımlanmaktadır. Gayrı nizami harp biçimi, terör örgütlerinin yaygın olarak kullandığı bir savaş biçimi olarak bilinmektedir. Bir diğer anlatımla küçük, sistemsiz paramiliter birliklerin (teröristlerin ya da gerilla olarak isimlendirilen milis güçlerin) ülkelerin silahlı kuvvetlerine karşı sabotaj, baskın, pusu, suikast vb. aksiyonlarda bulunmasıdır.

ŞİRKET YETKİLİLERİ, ‘SİLAH SATIŞINA ARACILIK YAPTIK’ FORMUNDAKİ AÇIKLAMALARIYLA HATA İŞLEDİKLERİNİ İKRAR ETMİŞTİR: SADAT’ın gayrı nizami harp eğitimi sonucunda kazanım olarak vaat ettiği tedhiş, yıldırı ve terör manalarına gelmektedir. Bu haliyle SADAT kursiyerlerine terör eğitimi de verdiğini açıkça ikrar etmektedir. Maddelerimize nazaran hiçbir özel hukuk hukukî şahsı, askeri eğitim verme yetkisine sahip değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 36. unsuru harp sanatını öğrenme ve öğretme, bunun ifası için lazım gelen tesisler ve teşkilleri kurma ve önlemleri alma misyonunu Türk Silahlı Kuvvetlerine vermiştir. Ülkemiz hudutları içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri dışında verilen askeri eğitimlerin hata teşkil edeceği tartışma dışı bulunduğu üzere tıpkı vakitte bu şirket tarafından yurt dışında birebir kapsamda eğitim verilmesi de tıpkı cürümlerin oluşmasına neden olacaktır. SADAT’ın Türkiye içinde ve yurt dışında terör örgütleri mensuplarına gayrı nizamı harp eğitimi verdiği bilgisi basına yansıyan haberlerden ve üstelik şirket yetkililerinin kendi açıklamalarından öğrenilmiştir. Yani bu şirket örgütlü bir biçimde kendi militer yapısını oluşturarak silahlı bir güç yaratmaya çalışmaktadır. Şirket yetkilileri ‘silah satışına aracılık yaptık’ biçimindeki açıklamalarıyla 6136 sayılı yasanın 12. hususunda düzenlenen cürmü işlediklerini ikrar etmiştir.

ANAYASA İLE GARANTİ ALTINA ALINMIŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ YERİNE ÖTEKİ BİR DEVLET KURULMASI PLANLANMAKTA: İçinde SADAT yöneticilerinin de bulunduğu ve SADAT’ın öncülü pozisyonunda olduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) tarafından hazırlanan ve internet sitesinde de yayınlanan ‘ASRİKA İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası’ formundaki kelamda anayasa taslağı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yerine konfederal bir öteki devlet kurma teşebbüsü içinde oldukları görülmektedir. Bu anayasa taslağı ile ‘Devletin İsmi; ‘ASRİKA (ASYA-AFRİKA) İslam Devletler Birliği’ olarak önerilmekte; resmi lisanı, bayrağı, başşehri ve hükümet merkezinin ‘ASRİKA İslam Devletler Birliği Temsilciler Meclisi tarafından’ belirleneceği, devlet biçiminin konfederal olacağı, yasama yetkisinin ‘Bölgesel İslam Devletleri ile Ulusal Devletlerin Meclislerinde bulunacağı’, yürütme yetkisinin ise “ASRİKA İslam Devletleri Birliği Başkanı” tarafından kullanılacağı söz edilmektedir. Yani, Anayasa ile teminat altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine diğer bir devlet kurulması planlanmakta, devletin resmi lisanının, başşehrinin, bayrağının, parçalanamaz bütünlüğünün ve egemenliğinin değiştirilmesi hedeflenmektedir. Buradan, Anayasamızın birinci dört unsuru ile garanti altına alınmış ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan rejimin yıkılmak istendiği açıkça anlaşılmaktadır.

ŞÜPHELİNİN BU PAYLAŞIMI TEK BAŞINA SADAT’IN YAPILACAK SEÇİMLERİ TANIMAYACAĞINI BİR KERE DAHA ORTAYA KOYMAKTADIR: Şüphelilerin bu emellerine cebir ve şiddet yoluyla ulaşmak istedikleri şahsen kendi açıklamalarından ortaya çıkmaktadır.  Kuşkulu Adnan Tanrıverdi, 19-20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 3. Memleketler arası ASSAM İslam Birliği Kongresi’nde ‘İslam Birliği olacak mı olacak. Nasıl olacak, Mehdi Hz. geldiği vakit. Pekala Mehdi ne vakit gelecek? Allah bilir. Pekala bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor’ biçiminde tabirlerde bulunmuştur. Mehdi’nin geleceğine inanılan vaktin, kaos, şiddet, çatışma ve terörün yükseldiği devir olduğu bilinmektedir. Şüpheliler kaos ve terör ortamı yaratarak amaçlarına ulaşma niyetindedir. Bir diğer SADAT yöneticisi kuşkulu Ersan Ergür, ‘Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz… Etmeyeceğiz! Vatan sağ olsun…’ formundaki paylaşımı yapmıştır. Şüphelinin bu paylaşımı tek başına SADAT’ın yapılacak seçimleri tanımayacağını bir kere daha ortaya koymaktadır. Seçimle başa gelen hükümeti devirmek için güç kullanacağını açıkça söz eden şüpheliler hata işlemiştir. SADAT ve ASSAM’ın yukarda açıklanan faaliyetleri birlikte ele alındığında, anayasal nizamı cebir ve şiddet yoluyla değiştirme kastıyla hareket eden sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun 309, 311, 312 ve 314 ncü unsurlarında düzenlenen kabahatleri işledikleri sabittir.

DEVLETİN ANAYASAYLA TEMİNAT ALTINA ALINAN NİTELİKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BÜYÜK KABAHATLER İŞLEYEBİLECEK KAPASİTEDE BİR HATA ÖRGÜTÜ KURMUŞLARDIR: Şüpheliler, ülkeyi kaosa sürüklemek, halkın iradesiyle ortaya çıkan seçim sonuçlarını yok etmek ve devletin Anayasayla garanti altına alınan niteliklerini ortadan kaldırmak için büyük hatalar işleyebilecek kapasitede bir cürüm örgütü kurmuşlardır. Bunun için Kanunlarımızda terör faaliyeti olarak belirtilen hareketleri sürdürmekten de çekinmemektedirler.”

ANKA / Yeni