Erken yaşta sünnet enfeksiyon riskini azaltıyor

İçindekiler

18 Ay Öncesi Ve 6 Yaş Sonrası En Uygun Periyot

Sünnetten Evvel Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Cerrahi Mi, Lazer Mi?

Sünnet Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Yenidoğan Sünnetinin Avantajları Nelerdir?

Yenidoğan Sünnetinin Ülkü Vakti Nedir?

Hangi Durumlarda Yeni Doğan Sünneti Yapılamaz?

18 Ay Öncesi Ve 6 Yaş Sonrası En Uygun Periyot

18 ay öncesinde çocuklar bilinçsiz devirde olduğu için hiçbir halde yapılan operasyonu hatırlamıyor ve bu bahis ile ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Biz çocuk cerrahları ve çocuk ürologları ameliyat için en çok bu devri tercih ediyoruz. Bu da kendi içinde ikiye ayrılıyor: Yenidoğan periyodu ve dışı. 18 aydan evvel sünnet düşünülüyorsa yeni doğan periyodu katiyen tercih edilmeli. 6 yaş ve üzeri ise şuurlu periyot. Çocuk kabul etse de etmese de, korksa da korkmasa da sünnetin ne olduğunu anlayabileceği bir devir oluyor. Bilhassa 2 buçuk 4 buçuk yaş ortasında sünnetten katiyen uzak durmak gerekir. Bu yarı şuurlu devirdir. Çocuk birtakım şeyleri hatırlar lakin neyin neden yapıldığını hatırlamaz. Ne olduğunu bilmediği ve paylaşmadığı için ileride birçok ruhsal kökenli cinsel soruna neden olabilir. Ayrıyeten sünnet tam teşekküllü, çocuğa her türlü acil müdahalenin yapılabildiği hastanelerde yapılmalıdır.

Sünnetten Evvel Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Ön hazırlık periyodunda aileye ve etrafa vazifeler düşer. Çocuğa sünnetten bahsedilmeli. Sünnetin ne olduğu anlatılmalı. Aileler şimdiki çocukların bizden devir olarak 2-3 yaş ileride olduklarını unutmasınlar. TV, internet, gazete vs derken çok süratli gelişiyorlar. Hiçbir formda palavra söylenmemeli. Fotoğraf çekilecek, orana pansuman yapılacak vs. şeyler demesinler. Bilmiyorlarsa konuşmasınlar. “Ben bilmiyorum lakin hekim anlatacak sana” desinler ancak hiçbir halde palavra söylemesinler. Yeni jenerasyon her şeyin farkında ve bu türlü yaptıkça gülüyorlar sizlere… Sünnet öncesi hazırlıkta hekim görüşmesi kesinlikle yapılmalıdır. Hekim da çocukla birebir görüşülmeli, göz ve gerekirse el teması kurmalıdır.

Cerrahi Mi, Lazer Mi?

Sünnet ameliyatında teknik klasik cerrahi olmalı. Mümkünse bu işi bir çocuk cerrahı ya da çocuk üroloğu gerçekleştirmelidir. Biz olağan klasik sünneti öneriyoruz. Aletle yapılanı, lazer kullanılan sünnetleri önermiyoruz. Rastgele bir sorun çıktığında geri dönüşü olmayan süreçler bunlar. Bu bağlamda bizim için klasik metot her vakit en emniyetli olandır.

Sünnet Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Sünnet günübirlik bir cerrahi süreçtir. Çocuk sabah ameliyata girer ve öğlenden sonra taburcu olur. Taburcu olurken de hekimin talimatlarını çok güzel dinlemek ve not etmek gerekir. Sünnet sonrasında en çok karşılaşılan kanama ve mikrop kapmadır. Çocuğun çok hareket etmesi ya da evvelden tespit edilmemiş bir kan hastalığı yahut o bölgeye direk vurma üzere travmalarda kanama olabilir. Bu türlü bir durumda çabucak hekimle temas kurmak gerekir. Kanamaya bağlı şişliğin oluşmaması gerekir ki tabip gereken müdahaleyi yapsın ve yara güzelleşmesi bozulmasın. Hekimin söyledikleri uygulandığı sürece mikrop kapma olmaz.

Yenidoğan Sünnetinin Avantajları Nelerdir?

18 aylıktan evvelki sünnetlerde birinci 30 günlük periyoda yeni doğan periyodu denir. Yenidoğan sünnetinin üç değerli avantajı bulunuyor.

Bebeğe anestezi verilmiyor.

Çan usulü ile yapıldığından kesme-dikme olmaması için ve yeni doğan bebekte yara uygunlaşması daha süratli daha estetik görünüyor.

Bebek hiçbir şey hatırlamıyor; hiçbir formda ruhsal sorun yaratmıyor.

Yenidoğan Sünnetinin Ülkü Vakti Nedir?

Bebeğin 5-21 günlük olduğu devir. Doğar doğmaz değil. Zira bebek ödemle doğar. Ödemi bedeninden atıp, derisinin olağan haline dönmesi lazım. İkincisi; bebek bir anomaliye sahip olabilir. Bilhassa boşaltımla ilgili anomaliler doğumdan birkaç gün sonra ortaya çıkabilir. Bu yüzden tam sağlıklı olduğunun anlaşılması için 5 gün geçmesinde fayda var. Üçüncüsü ise; anne bebeği tanımalı ve bebek etraf ile ahengini sağlamalı. Anne bebeğinin neye ağladığını, ne vakit keyifli ya da mutsuz olduğunu az çok anlamalı ki öteki nedenlerden kaynaklı ağlamaların sünnetten olduğunu düşünmesin.

Hangi Durumlarda Yeni Doğan Sünneti Yapılamaz?

Üç durumda yeni doğan sünneti yapılmaz: Birincisi; 2500 gramın altındaki bebeklerin biraz daha büyümesini beklemek gerekir. İkincisi; doğuştan kan hastalığı olabilir. Kanama, pıhtılaşma vakitlerine baktırmak gerekir. Üçüncüsü; bebek bir çocuk cerrahi ya da uzman çocuk hekimi tarafından muayene edilmeli ki ileride sünnet derisini kullanmayı gerektirecek bir anomali varsa yeni doğan periyodunda sünnet yapılmaması gerektiği bilinebilsin.