Çocuk ürolojisi terimleri

FİMOZİS: Sünnet derisinin (prepisyum) glanüler sulkusun(penis baş kısmının) gerisine çekilememesi durumuna fimozis denilir. Teşhis fizik …

Posted On

Üriner sistem enfeksiyonları

Üriner sistem enfeksiyonları sık görülen, tekrarlayan, kıymetli derecede morbidite ve mortalite sebebi olabilen enfeksiyonlardır. Yenidoğan …

Posted On